Переклад як вид мовленнєвої діяльності

Основний зміст статті

Людмила Володимирівна Козак

Анотація

У статті йдеться про такий складний вид розумової діяльності, як переклад. Акцентовано на тому, що це один із видів мовленнєвої діяльності. Проаналізовано види перекладу, зокрема й технічний, який найчастіше використовується у вишах. Зазначено, що до перекладу, як особливої мовленнєво-мисленнєвої діяльності людини, належать механізми сприйняття, розуміння, породження тексту. Теорія перекладу вивчає також питання про його місце в системі наук – емпіричних, прикладних, теоретичних; психології і «технології» перекладу. Потреба в науково-теоретичному осмисленні механізмів різних видів інтелектуальної діяльності, зокрема й перекладу, постала з новою силою у зв’язку з появою можливості їх автоматизації, тобто використання машинного перекладу.

Деталі статті

Як цитувати
Козак, Л. (2018). Переклад як вид мовленнєвої діяльності. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, 17, 239-248. https://doi.org/10.31812/filstd.v17i0.191
Розділ
Методика викладання мов
Біографія автора

Людмила Володимирівна Козак, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

https://i2.wp.com/ipmp.knu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/02/Kozak.jpg?resize=732%2C1024

кандидат філологічних наук, доцент кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Посилання

1. Боднар О. Б. Особливості перекладу термінологічної лексики / О. Б. Боднар // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Вип. 8. / [редкол. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін.]. Кривий Ріг : ТОВ «ОКТАН-ПРИНТ», 2012. – С. 15–23.
2. Дубічинський В. Навчання науково-технічного перекладу у вищому технічному закладі / В. Дубічинський, Л. Васенко, О. Кримець // Українська термінологія і сучасність : зб. наук. праць. – Вип. VІ. – К. : КНЕУ, 2003. – С. 409 – 412.
3. Засєкін С. В. Психолінгвістичні аспекти перекладу / С. В. Засєкін. – Луцьк : ВІЕМ, 2006. – С. 26.
4. Прикладне термінознавство : [навчальний посібник] / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець та ін.; за ред. В. В. Дубічинського та Л. А. Васенко. – Харків : НТУ «ХПІ», 2003. – 145 с.
5. Федоров А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы) / А. В. Федоров. – М., 2002. – 416 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.