Формування фахової термінологічної компетентності у студентів

Основний зміст статті

Ганна Федорівна Ракшанова
Ірина Леонідівна Назаренко

Анотація

У статті розглянуто актуальні проблеми сучасної вищої освіти й приведення її у відповідність до потреб інтеграції світового та європейського освітніх процесів. Акцентовано на тому, що формування професійно-термінологічної компетентності майбутніх спеціалістів зумовлено когнітивними процесами в сучасному науковому пізнанні. У сучасному суспільстві до підготовки фахівців висуваються певні «компетенції», необхідні для досягнення значних успіхів у професійній діяльності. Досліджено компоненти, що стосуються професійної реалізації та розвитку майбутнього фахівця, його здатності засвоювати нові знання з подальшим їх практичним застосуванням.

Деталі статті

Як цитувати
Ракшанова, Г., & Назаренко, І. (2018). Формування фахової термінологічної компетентності у студентів. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, 17, 249-260. https://doi.org/10.31812/filstd.v17i0.194
Розділ
Методика викладання мов
Біографії авторів

Ганна Федорівна Ракшанова, Черкаський державний технологічний університет

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та загального мовознавства Черкаського державного технологічного університету

Ірина Леонідівна Назаренко, Черкаський комерційний технікум

викладач кафедри філологічних дисциплін Черкаського комерційного технікуму

Посилання

1. Власюк І. В. Формування професійно-термінологічної компетентності майбутніх бакалаврів економіки в процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. … канд. пед. наук / І. В. Власюк – Вінниця, 2015. – 20 c.
2. Кияк Т. Р. Лингвистические аспекты терминоведения : [учебное пособие] / Т. Р. Кияк – К. : УМКВО, 1989. – 103 с.
3. Непийвода Н. Ф. Мова української науково-технічної літератури (функціонально-стилістичний аспект) / Н. Ф. Непийвода – К. : ТОВ «Міжнародна фінансова агенція», 1997. – 303 с.
4. Ракшанова Г. Ф. Професійна термінологія як засіб формування мовленнєвої компетенції майбутнього фахівця / Г. Ф. Ракшанова // Міжнародна конференція «Сучасний університет: перспективи розвитку». – Черкаси, 2010. – С. 125–127.
5. Ракшанова Г. Ф. Система дериваційних засобів сучасної науково-технічної термінології (когнітивно-номінативний аспект) : дис. ... канд. філол. наук / Г. Ф. Ракшанова – К., 2004. – 193 с.
6. Федорова И. В. Функционирование общенаучной лексики в научно-техническом тексте / И. В. Федорова // Научные доклады высшей школы : Филологические науки. – 1986. – № 4. –С. 59–65.
7. Хомский Н. Язык и мышление / Н. Хомский. – М. : МГУ, 1972. – 123 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.