Способи перекладу термінів українською мовою з англійської

Автор(и)

  • Дар’я Володимирівна Фурт Донецький національний університет економіки та торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського (Кривий Ріг)

DOI:

https://doi.org/10.31812/filstd.v17i0.196

Ключові слова:

безеквівалентні терміни, абсолютний та відносний еквівалент, запозичення, транскодування, калькування, описовий переклад, інверсія

Анотація

У статті з’ясовано особливості перекладу безеквівалентних термінів українською мовою. Узагальнено визначення поняття «термін» у лінгвістиці, виокремлено спільні риси у визначеннях поняття різними науковцями, окреслено основні характеристики терміна. Розглянуто способи перекладу англійських термінів українською мовою та визначено особливості кожного. Особливу увагу приділено перекладу багатокомпонентних термінів та визначено основні етапи їх перекладу (аналітичний та синтетичний); розглянуто основні причини неправильного перекладу, надано поради щодо їх усунення.

Metrics

Metrics Loading ...
Abstract views: 1594 / PDF downloads: 1860

Біографія автора

Дар’я Володимирівна Фурт, Донецький національний університет економіки та торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського (Кривий Ріг)

старший викладач кафедри іноземної філології та перекладу Донецького національного університету економіки та торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського (Кривий Ріг)

Посилання

Акопова Э. Л. Безэквивалентные термины и способы их перевода / Э. Л. Акопова. – М., 2000. – 326 с.

Білозерська Л. П. Термінологія та переклад : [навчальний посібник] / Л. П. Білозерська, Н. В. Возненко, С. В. Радецька. – Вінниця : Нова книга, 2010. – 232 с.

Борисова Л. І. Основні проблеми науково-технічного перекладу / Л. І. Борисова. – М. : МГУ, 2003. – 208 с.

Борщовецька В. Д. Навчання студентів-економістів англійської фахової лексики: автореф. дис. … канд. пед. наук / В. Д. Борщовецька. – К., 2004. – 20 с.

Динес Л. А. Вариантность терминологических единиц в частноотраслевой терминосистеме / Л. А. Динес // Лингвистические проблемы формирования и развития отраслевых терминосистем. – Саратов : Изд-во СГАП, 19976. – C. 19.

Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі та жанрово-стилістичні проблеми / В. І. Карабан. – Вінниця : Нова книга, 2002. – 407 с.

Кікец І. До питання про деякі труднощі при перекладі термінів і шляхи їх подолання / І. Кікец, Н. Кікец // Вісник державного університету «Львівська політехніка». – Львів : Львівська політехніка, 2000. – № 402. – 420 с.

Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу / В. В. Коптілов. – К., 2003. –185 с.

Лейчик В. М. Терминоведение. Предмет, методы, структура : [учебное пособие] / В. М. Лейчик. – М. : «Либроком», 2009. – 256 с.

Письменный перевод специальных текстов : [учебное пособие] / Е. А. Мисуно, И. В. Баценко, А. В. Вдовичев, С. А. Игнатова. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2013. – 256 с.

Пронина Р. Ф. Перевод английской научно-технической литературы / Р. Ф. Пронина. – М. : Высшая школа, 1986. – 175 с.

Сапальова Н. М. Використання в українському перекладі науково-технічних термінів іншомовного походження / Н. М. Сапальова // Культура народів Причорномор’я. – 2001. – № 13. – С. 129–133.

Скороходько Е. Ф. Сучасна англійська термінологія / Е. Ф. Скороходько. – К. : Український інститут лінгвістики і менеджменту, 2002. – 76 с.

Слепович В. С. Перевод (английский – русский) : [учебное пособие] / В. С. Слепович. – Минск : ТетраСистемс, 2009. – 336 с.

Downloads

Опубліковано

2018-04-02

Як цитувати

Фурт, Д. В. (2018). Способи перекладу термінів українською мовою з англійської. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, 17, 272–281. https://doi.org/10.31812/filstd.v17i0.196

Номер

Розділ

Методика викладання мов