Мовні засоби репрезентації рослинного світу в поезії В. Свідзінського

Основний зміст статті

Ірина Ігорівна Сметана

Анотація

У статті проаналізовано мовні засоби вираження рослинного світу на лексико-синтаксичному рівні. З’ясовано, що для змалювання цих словесних образів митець використовує прості речення, для розширення та узагальнення думки – складні конструкції, для відтворення живого усного мовлення – діалог та пряму мову. Досліджено, що в поетичному доробку автора рослини, представлені різноманітними видами та назвами, виразно відтворюють простір, у якому перебуває ліричний герой, виступають як дійовими особами, так і виконують статичну функцію.

Деталі статті

Як цитувати
Сметана, І. (2017). Мовні засоби репрезентації рослинного світу в поезії В. Свідзінського. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, 17, 192-202. https://doi.org/10.31812/filstd.v17i0.144
Розділ
Лінгвістика і поетика тексту
Біографія автора

Ірина Ігорівна Сметана, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

старший викладач кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

Посилання

1. Бачишина О. Б. Мовні засоби вираження просторових відношень в українській мові / О. Б. Бачишина // Наукові записки [Національного ун-ту «Острозька академія»]. Сер. : Філологічна. – 2012. – Вип. 24. – С. 7–9.
2. Демченко А. В. Художній простір у мовній картині світу Василя Стуса / А. В. Демченко // Науковий вісник Херсонського держ. ун-ту. Сер.: «Лінгвістика» : зб. наук. праць. – Херсон : ХДУ, 2008. – Вип. 8. – С. 221–223.
3. Кононенко І. В. Національно-мовна картина світу : зіставний аспект (на матеріалі української та російської мов) / І. В. Кононенко // Мовознавство. – 1996. – № 6. – С. 39–46.
4. Лисиченко Л. А. Мовний образ простору і психологія поета : [наукова монографія] / Л. А. Лисиченко, Т. В. Скорбач. – Харків : ХДПУ, 2001. – 160 с.
5. Муромцева О. З історії української літературної мови. Вибрані праці. / О. Муромцева. – Харків, 2008. – 229 с.
6. Свідзінський В. Є. Твори : у -х т. / вид. підготувала Е. Соловей / В. Є. Свідзінський. – К. : Критика, 2004. – Т. 1. Поетичні твори. – 584 с.
7. Серебрянська І. М. Етнокультурний концепт «природа» як складова просторового коду / І. М. Серебрянська // Філологічні трактати. – 2009. – №1. – Т.1. – С. 90–94.
8. Скорбач Т. В. Мовні особливості вираження художнього простору в поезії В. Поліщука – Мовознавча та літературознавча проблеми / Т. В. Скорбач // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. праць. – Вип. 5. – Харків. – 1998. – С. 147–151.
9. Сметана І. І. Cемантико-синтаксичні функції питальних речень у поетичному мовленні В. Свідзінського / І. І. Сметана // Science and Education a New Dimension. Philology. – Budapest, 2017. – V(34), Вип. 124. – С. 69–71.
10. Тимченко А. О. Мотивна структура поезії Володимира Свідзінського : автореф. дис. … канд. філол. наук / А. О. Тимченко. – Харків, 2010. – 20 с.
11. Топоров В. Н. Пространство и текст / В. Н. Топоров // Из работ московского семиотического круга. – М. : Языки рус. к-ры, 1997. – С. 455–515.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.