Засновник і видавець : Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Видається з квітня 2015 року
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Міністерства юстиції України
серія ДП № 2087 – 825Р від 12.03.2015 р.