Головний редактор
Дороніна Т. О. доктор педагогічних наук, професор
Редакційна колегія:
Бакум З. П. доктор педагогічних наук, професор,
Гаманюк В. А. доктор педагогічних наук, професор,
Мірошник З. М. доктор психологічних наук, професор,
Мішеніна Т. М. доктор педагогічних наук, професор,
Волощук І. А. кандидат педагогічних наук, доцент,
Зеленкова Н. І. кандидат педагогічних наук, доцент,
Король А. М. кандидат педагогічних наук, доцент,
Щербина С. М. кандидат педагогічних наук, доцент,
Макаренко І. Є. кандидат педагогічних наук, старший викладач.