Редакційний штат

Редакційна колегія:
Н. М. Токарева (головний редактор) – доктор психологічних наук, Криворізький державний педагогічний університет (Україна)
Ю. М. Карандашев доктор психологічних наук, професор, Університет Яна Кохановського в Кельцах (Польща)
Т. В. Сенько доктор психологічних наук, професор, Університет Яна Кохановського в Кельцах (Польща)
О. О. Халік (відповідальний секретар) – кандидат психологічних наук, доцент, Криворізький державний педагогічний університет (Україна)

Міжнародна наукова рада:
П. П. Барчик доктор педагогічних наук, професор (Польща)
С. Л. Богомаз кандидат психологічних наук, доцент, Вітебський державний університет (Білорусь)
Хенрик Нога доктор педагогічних наук, професор, Краківський педагогічний університет (Польща)
Т. І. Ронгінська доктор психологічних наук, професор, Зеленогурський університет (Польща)