Архіви

 • 2023

 • Том 13 (2023)

  Збiрник мiстить результати наукових теоретичних i емпiричних
  дослiджень актуальних проблем органiзацiї освiтнього процесу та психологопедагогiчного супроводу суб’єктiв освiтнього простору. Тематика публiкацiй
  свiдчить про рiзноманiтнiсть iнтересiв психологiчної спiльноти. Опублiкованi
  матерiали адресованi як фахiвцям, так i тим, хто цiкавиться сучасним
  станом психологiчної науки.

 • 2022

 • Том 12 (2022)

  Збірник містить результати наукових теоретичних і емпіричних досліджень актуальних проблем організації навчально-виховного процесу та психолого-педагогічного супроводу суб’єктів освітнього простору. Тематика публікацій свідчить про різноманітність інтересів психологічної спільноти. Опубліковані матеріали адресовані як фахівцям, так і тим, хто цікавиться сучасним станом психологічної науки.

 • 2021

 • Том 11 (2021)

  Збiрник мiстить результати наукових теоретичних i емпiричних дослiджень актуальних проблем органiзацiї освiтнього процесу та психолого-педагогiчного супроводу суб’єктiв освiтнього простору. Тематика публiкацiй свiдчить про рiзноманiтнiсть iнтересiв психологiчної спiльноти. Опублiкованi матерiали адресованi як фахiвцям, так i тим, хто цiкавиться сучаснимстаном психологiчної науки.

 • 2020

 • Том 10 (2020)

  Збірник містить результати наукових теоретичних і емпіричних досліджень актуальних проблем організації навчально-виховного процесу та психолого-педагогічного супроводу суб’єктів освітнього простору. Тематика публікацій свідчить про різноманітність інтересів психологічної спільноти. Опубліковані матеріали адресовані як фахівцям, так і тим, хто цікавиться сучасним станом психологічної науки.

  Приурочений до 90-рiччя Криворiзького державного педагогiчного унiверситету та 30-рiччя кафедри загальної та вiкової психологiї.

 • 2019

 • Том 9 (2019)

  Збірник містить результати наукових теоретичних і емпіричних досліджень актуальних проблем організації навчально-виховного процесу та психологопедагогічного супроводу суб‘єктів освітнього простору. Тематика публікацій свідчить про різноманітність інтересів психологічної спільноти. Опубліковані матеріали адресовані як фахівцям, так і тим, хто цікавиться сучасним станом психологічної науки.

 • 2018

 • Том 8 (2018)

  Збірник містить результати наукових теоретичних і емпіричних досліджень актуальних проблем організації навчально-виховного процесу та психологопедагогічного супроводу суб’єктів освітнього простору. Тематика публікацій свідчить про різноманітність інтересів психологічної спільноти. Опубліковані матеріали адресовані як фахівцям, так і тим, хто цікавиться сучасним станом психологічної науки.

 • 2017

 • Том 7 (2017)

  Збірник містить результати наукових теоретичних і емпіричних досліджень актуальних проблем організації навчально-виховного процесу та психолого-педагогічного супроводу суб’єктів освітнього простору. Тематика публікацій свідчить про різноманітність інтересів психологічної спільноти. Опубліковані матеріали адресовані як фахівцям, так і тим, хто цікавиться сучасним станом психологічної науки.

 • 2016

 • Том 6 (2016)

  У збірнику наукових праць висвітлюються теоретичні та практичні виміри психологічних проблем організації навчально-виховного процесу та психолого-педагогічного супроводу суб’єктів освітнього простору. Загальнотеоретичні аспекти психологічної науки, онтогенетичні, соціально-психологічні дослідження, особливості психологічного супроводу дошкільників, школярів і студентів у закладах освіти, прикладні аспекти застосування психологічних знань, представлені науковим колективом кафедри загальної та вікової психології КПІ ДВНЗ КНУ та інших ВНЗ, а також польськими та білоруськими колегами, практичними психологами закладів освіти та студентами, свідчать про різноманітність науково-практичних інтересів психологічної спільноти. Матеріали збірника наукових праць адресовані як фахівцям, так і тим, хто цікавиться сучасним станом психологічної науки.

 • 2015

 • Том 5 (2015)

  У збірнику наукових праць висвітлюються теоретичні та практичні виміри психологічних проблем організації навчально-виховного процесу та психолого-педагогічного супроводу суб’єктів освітнього простору. Загальнотеоретичні аспекти психологічної науки, онтогенетичні, соціально-психологічні дослідження, особливості психологічного супроводу дошкільників, школярів і студентів у закладах освіти, прикладні аспекти застосування психологічних знань, представлені науковим колективом кафедри загальної та вікової психології  КДПУ та інших ВНЗ, а також польськими, словацькими й білоруськими колегами, практичними психологами закладів освіти та студентами, свідчать про різноманітність науково-практичних інтересів психологічної спільноти. Матеріали збірника наукових праць адресовані як фахівцям, так і тим, хто цікавиться сучасним станом психологічної науки.

 • 2014

 • Том 4 (2014)

  У збірнику висвітлюються актуальні проблеми теоретичної та практичної психології, особливості їх виявлення у навчально-виховному процесі. Загальнотеоретичні проблеми психологічної науки, онтогенетичні, соціально-психологічні дослідження, особливості психологічного супроводу школярів і студентів у закладах освіти, прикладні аспекти застосування психологічних знань, представлені науковим колективом кафедри загальної та вікової психології КДПУ та інших ВНЗ, а також польськими колегами, практичними психологами закладів освіти та студентами, свідчать про різноманітність науково-практичних інтересів психологічної спільноти. Матеріали збірника наукових праць адресовані як фахівцям, так і тим, хто цікавиться сучасним станом психологічної науки.

 • 2013

 • Том 3 (2013)

  У збірнику висвітлюються актуальні проблеми теоретичної та практичної психології, особливості їх виявлення у навчально-виховному процесі. Загальнотеоретичні проблеми психологічної науки, онтогенетичні, соціально-психологічні дослідження, особливості психологічного супроводу школярів і студентів у закладах освіти, прикладні аспекти застосування психологічних знань, представлені науковим колективом кафедри загальної та вікової психології КДПУ та інших ВНЗ, а також польськими колегами, практичними психологами закладів освіти та студентами, свідчать про різноманітність науково-практичних інтересів психологічної спільноти. Матеріали збірника наукових праць адресовані як фахівцям, так і тим, хто цікавиться сучасним станом психологічної науки.

 • 2011

 • Том 2 (2011)

  У збірнику висвітлюються актуальні проблеми теоретичної та практичної психології, особливості їх виявлення у навчально-виховному процесі. Загальнопсихологічні, онтогенетичні, психолого-педагогічні та соціально-психологічні дослідження у контексті психологічного супроводу школярів і студентів у закладах освіти, представлені науковим колективом кафедри загальної та вікової психології КДПУ та інших ВНЗ, студентами та практичними психологами закладів освіти, свідчать про різноманітність науково-практичних інтересів психологічної спільноти м. Кривого Рогу. Матеріали збірника наукових праць адресовані як фахівцям, так і тим, хто цікавиться сучасним станом психологічної науки.

 • 2010

 • Том 1 (2010)

  У збірнику висвітлюються актуальні проблеми теоретичної та практичної психології, особливості їх виявлення у навчально-виховному процесі. Загальнопсихологічні, онтогенетичні, соціально-психологічні дослідження, консультативно-корекційні аспекти психологічного супроводу школярів і студентів у закладах освіти, представлені науковим колективом кафедри загальної та вікової психології КДПУ та інших ВНЗ, студентами та практичними психологами закладів освіти, свідчать про різноманітність науково-практичних інтересів психологічної спільноти м. Кривого Рогу. Матеріали конференції адресовані як фахівцям, так і тим, хто цікавиться сучасним станом психологічної науки.