Збірник містить результати наукових теоретичних і емпіричних досліджень актуальних проблем організації навчально-виховного процесу та психолого-педагогічного супроводу суб’єктів освітнього простору. Тематика публікацій свідчить про різноманітність інтересів психологічної спільноти. Опубліковані матеріали адресовані як фахівцям, так і тим, хто цікавиться сучасним станом психологічної науки.

Приурочений до 90-рiччя Криворiзького державного педагогiчного унiверситету та 30-рiччя кафедри загальної та вiкової психологiї.

DOI: https://doi.org/10.31812/psychology.v0i10

Опубліковано: 2020-04-22