Найбільш популярні статті

Про журнал

Збірник містить результати наукових теоретичних і емпіричних досліджень актуальних проблем організації навчально-виховного процесу та психолого-педагогічного супроводу суб’єктів освітнього простору. Тематика публікацій свідчить про різноманітність інтересів психологічної спільноти. Опубліковані матеріали адресовані як фахівцям, так і тим, хто цікавиться сучасним станом психологічної науки.

Журнал не приймає нових подань. Роки видання: 2010-2023, останній том - 13.

Поточний номер

Том 13 (2023)
					View Том 13 (2023)

Збiрник мiстить результати наукових теоретичних i емпiричних
дослiджень актуальних проблем органiзацiї освiтнього процесу та психологопедагогiчного супроводу суб’єктiв освiтнього простору. Тематика публiкацiй
свiдчить про рiзноманiтнiсть iнтересiв психологiчної спiльноти. Опублiкованi
матерiали адресованi як фахiвцям, так i тим, хто цiкавиться сучасним
станом психологiчної науки.

Опубліковано: 2023-05-28

Весь випуск

Розділ I

Переглянути всі випуски