Особливостi навчальної мотивацiї студентiв в умовах збiльшення частки дистанцiйного навчання у складi комбiнованого

Автор(и)

  • Олена Ткаченко Криворiзький державний педагогiчний унiверситет
  • Ольга Тураєва Криворiзький державний педагогiчний унiверситет

DOI:

https://doi.org/10.31812/psychology.v13i.7669

Ключові слова:

мотив, ієрархія мотивів, комбіноване навчання, дистанційне навчання, мотиваційні фактори, мотивація навчання

Анотація

Стаття присвячена проблемi навчальної мотивацiї
студентiв, що визнається науковцями як одна з прiоритетних в умовах
сучасних трансформацiй української освiти. На основi теоретичного
аналiзу окреслено специфiку комбiнованого навчання як форми
органiзацiї освiтнього процесу — одного з провiдних чинникiв
навчальної мотивацiї. Особливу увагу було придiлено розгляду
впливу на мотивацiю студентiв збiльшення частки дистанцiйних форм
навчання у складi комбiнованого. Здiйснено перевiрку гiпотези щодо
змiни мотивацiї до навчання через збiльшення дистанцiйних форм в
освiтньому процесi. Представлено результати дiагностики особливостей
навчальної мотивацiї студентiв Криворiзького педагогiчного
унiверситету, а також результати порiвняльного аналiзу отриманих
даних iз результатами аналогiчних дослiджень мотивацiї навчальної
дiяльностi студентiв iнших закладiв вищої освiти України в перiод до
iнтенсифiкацiї впровадження дистанцiйних форм навчання. Визначено
особливостi iєрархiї мотивiв у дослiджуваних групах, специфiку
провiдних мотивiв до навчання, мiсце пiзнавальних i професiйних
мотивiв, якi можна розглядати як позитивний фактор професiйного
становлення здобувачiв освiти. Окреслено перспективи подальших
наукових пошукiв.

Metrics

Metrics Loading ...
Abstract views: 61 / PDF downloads: 40

Біографії авторів

Олена Ткаченко, Криворiзький державний педагогiчний унiверситет

кандидат психологiчних наук, доцент
доцент кафедри загальної та вiкової психологiї
Криворiзький державний педагогiчний унiверситет

Ольга Тураєва, Криворiзький державний педагогiчний унiверситет

студентка фiзико-математичного факультету
Криворiзький державний педагогiчний унiверситет

Посилання

Downloads

Опубліковано

2023-05-11

Як цитувати

Ткаченко, О., & Тураєва, О. (2023). Особливостi навчальної мотивацiї студентiв в умовах збiльшення частки дистанцiйного навчання у складi комбiнованого. Актуальні проблеми психології в закладах освіти, 13, 97–108. https://doi.org/10.31812/psychology.v13i.7669

Номер

Розділ

Розділ III