Том 13 (2023)

					View Том 13 (2023)

Збiрник мiстить результати наукових теоретичних i емпiричних
дослiджень актуальних проблем органiзацiї освiтнього процесу та психологопедагогiчного супроводу суб’єктiв освiтнього простору. Тематика публiкацiй
свiдчить про рiзноманiтнiсть iнтересiв психологiчної спiльноти. Опублiкованi
матерiали адресованi як фахiвцям, так i тим, хто цiкавиться сучасним
станом психологiчної науки.

Опубліковано: 2023-05-28

Весь випуск

Розділ I

 • Самоефективнiсть особистостi: психологiчний дискурс

  Оксана Даценко
  9-18
  DOI: https://doi.org/10.31812/psychology.v13i.7660
 • Повертаючись до першопричин

  Юрій Карандашев
  19-35
  DOI: https://doi.org/10.31812/psychology.v13i.7661
 • Теоретичнi засади особистiсного саморозвитку як психологiчного феномена

  Олена Пінська
  36-50
  DOI: https://doi.org/10.31812/psychology.v13i.7664

Розділ II

Розділ III

Розділ IV

Розділ V

Розділ VI