Том 13 (2023)

					View Том 13 (2023)

Збiрник мiстить результати наукових теоретичних i емпiричних
дослiджень актуальних проблем органiзацiї освiтнього процесу та психологопедагогiчного супроводу суб’єктiв освiтнього простору. Тематика публiкацiй
свiдчить про рiзноманiтнiсть iнтересiв психологiчної спiльноти. Опублiкованi
матерiали адресованi як фахiвцям, так i тим, хто цiкавиться сучасним
станом психологiчної науки.

Опубліковано: 2023-05-28

Весь випуск