Теоретичнi засади особистiсного саморозвитку як психологiчного феномена

Автор(и)

  • Олена Пінська Криворiзький державний педагогiчний унiверситет

DOI:

https://doi.org/10.31812/psychology.v13i.7664

Ключові слова:

саморозвиток, самотворення, особистісний розвиток, життєдiяльнiсть, особистісне зростання, особистiснi смисли, суб'єктність, «Я-реальне», «Я-ідеальне»

Анотація

Стаття присвячена теоретичному аналiзу проблеми
саморозвитку особистостi як психологiчному феномену. Представлено
теоретично-методологiчний огляд основних наукових пiдходiв
до розгляду категорiї «саморозвиток особистостi». Здiйснено
порiвняльний аналiз запропонованих дефiнiцiй понять «розвиток» i
«саморозвиток». Визначено специфiку саморозвитку особистостi як
суб’єкта усвiдомленого, цiлеспрямованого та самокерованого процесу
життєдiяльностi людини на основi здатностi до життєтворчостi.
Розглянуто структурно-динамiчнi змiстовi сутнiснi характеристики
саморозвитку особистостi (компоненти, складники, механiзми,
умови). Констатовано, що саморозвиток особистостi обумовлюється
психологiчними умовами, а фактором, що сприяє йому, виступають
психологiчнi ресурси особистостi. Установлено, що саморозвиток як
самозмiна суб’єкта в напряму свого «Я-iдеального», яке виникає
пiд впливом внутрiшнiх i зовнiшнiх причин, породжує суперечнiсть
мiж «Я-реальним» i «Я-iдеальним», вирiшення якої i є особистiсним
процесом.

Metrics

Metrics Loading ...
Abstract views: 41 / PDF downloads: 11

Біографія автора

Олена Пінська, Криворiзький державний педагогiчний унiверситет

кандидат педагогiчних наук, доцент
доцент кафедри загальної та вiкової психологiї
Криворiзький державний педагогiчний унiверситет

Посилання

Downloads

Опубліковано

2023-05-11

Як цитувати

Пінська, О. (2023). Теоретичнi засади особистiсного саморозвитку як психологiчного феномена. Актуальні проблеми психології в закладах освіти, 13, 36–50. https://doi.org/10.31812/psychology.v13i.7664

Номер

Розділ

Розділ I