Особливостi дiагностики та психологiчної допомоги дiтям, якi переживають депресiю

Автор(и)

  • Олександра Когут Криворiзький державний педагогiчний унiверситет

DOI:

https://doi.org/10.31812/psychology.v13i.7676

Ключові слова:

депресія, психологічна травма, норадреналiнова гiпотеза, антидепресанти, психiчне здоров’я, депресивнi епiзоди, манiя

Анотація

Стаття присвячена аналiзу депресивних розладiв у
дитячому вiцi. Констатовано, що депресивнi розлади передаються
генетично, набуваються в конфлiктних сiм’ях, формуються пiсля
переживання дитиною травматичної ситуацiї. З метою висвiтлення
важливих аспектiв виникнення, дiагностики та профiлактики
депресивних розладiв використанi такi методи дослiдження:
теоретичний аналiз наукових джерел, спостереження за пацiєнтами,
бесiда з дiтьми, якi переживають депресiю, у процесi iндивiдуального
консультування. З огляду на теоретичний аналiз та емпiричний досвiд
iндивiдуального консультування дiтей, якi пережили депресiю, у статтi
виокремлено особливостi дiагностики депресiї, засоби профiлактики та
психолого-фармакологiчних iнтервенцiй. Доведено, що для вчасного
надання дитинi допомоги лiкарi, психологи первинної ланки повиннi
вмiти дiагностувати симптоми депресiї, вiдрiзняти їх вiд соматичних
захворювань, вiд манiї та поведiнкових розладiв

Metrics

Metrics Loading ...
Abstract views: 29 / PDF downloads: 14

Біографія автора

Олександра Когут, Криворiзький державний педагогiчний унiверситет

доктор психологiчних наук, доцент
доцент кафедри загальної та вiкової психологiї
Криворiзький державний педагогiчний унiверситет

Посилання

Downloads

Опубліковано

2023-05-11

Як цитувати

Когут, О. (2023). Особливостi дiагностики та психологiчної допомоги дiтям, якi переживають депресiю. Актуальні проблеми психології в закладах освіти, 13, 176–188. https://doi.org/10.31812/psychology.v13i.7676

Номер

Розділ

Розділ VI