Переосмислення ролi шкiльної освiти: психологiчний аспект

Основний зміст статті

Наталя Миколаївна Макаренко
Iрина Петрiвна Проскурова

Анотація

Анотацiя. У статтi представлено аналiз програми пiдвищення
якостi освiти, розробленої у однiй з центральних шкiл мiста з
позицiй наявностi в нiй психологiчного аспекту. Зроблено стислий
огляд сучасних наукових джерел щодо недостатньої психологiчної
грамотностi здобувачiв освiти та вчителiв, нездатностi упроваджувати
наявнi знання у практику роботи. Дослiджено основнi психологiчнi
складовi програми: формування наукової доброчесностi, органiзацiя
особистiсно-орiєнтованого навчання, створення портфолiо учня та
вчителя як мотиватора дiяльностi, побудова iндивiдуальної освiтньої
траєкторiї здобувача освiти. Окреслено перспективи подальших
розвiдок у спiвпрацi вищої та середньої школи.

Деталі статті

Як цитувати
Макаренко, Н., & ПроскуроваI. (2020). Переосмислення ролi шкiльної освiти: психологiчний аспект. Актуальні проблеми психології в закладах освіти, (10), 154–162. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/article/view/3921
Розділ
Розділ IV
Біографії авторів

Наталя Миколаївна Макаренко, Криворiзький державний педагогiчний унiверситет

кандидат психологiчних наук, доцент

Iрина Петрiвна Проскурова, КЗШ I–III ступенiв № 8

директор КЗШ I–III ступенiв № 8

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.