Упровадження iнновацiйних методiв для вирiшення проблеми девiантної поведiнки

Основний зміст статті

Наталя Миколаївна Макаренко
Катерина Дмитрiвна Дмитрiєва

Анотація

Статтю присвячено дослiдженню девiантної поведiнки
в пiдлiтковому вiцi (теоретичний аспект) й опису можливостей
вирiшення цiєї проблеми за допомогою iнновацiйних методiв. Надано
стислий огляд джерел щодо причин, видiв девiантної поведiнки як
стiйкої поведiнки особистостi, яка вiдхиляється вiд загальноприйнятих,
розповсюджених, стiйких суспiльних норм. Представлено результати
комплексного дослiдження пiдлiткiв-девiантiв (залучення експертiв,
спостереження, дiагностика). Презентовано iнновацiйнi форми роботи
щодо профiлактики девiантної поведiнки та її корекцiї, а саме:
створення банку переконливих даних щодо порушень поведiнки,
«публiчнiсть вчинку», пiдкрiплення

Деталі статті

Як цитувати
Макаренко, Н., & ДмитрiєваК. (2021). Упровадження iнновацiйних методiв для вирiшення проблеми девiантної поведiнки. Актуальні проблеми психології в закладах освіти, 11, 140-149. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/article/view/4419
Розділ
Розділ IV
Біографії авторів

Наталя Миколаївна Макаренко

кандидат психологiчних наук, доцент
Криворiзький державний педагогiчний унiверситет
Кривий Рiг, Україна

Катерина Дмитрiвна Дмитрiєва, Криворiзький державний педагогiчний унiверситет

студентка
факультет iноземних мов
Криворiзький державний педагогiчний унiверситет
Кривий Рiг, Україна

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.