Збірник містить результати наукових теоретичних і емпіричних досліджень актуальних проблем організації навчально-виховного процесу та психологопедагогічного супроводу суб’єктів освітнього простору. Тематика публікацій свідчить про різноманітність інтересів психологічної спільноти. Опубліковані матеріали адресовані як фахівцям, так і тим, хто цікавиться сучасним станом психологічної науки.

DOI: https://doi.org/10.31812/psychology.v0i0

Опубліковано: 2018-09-17

Технології життєтворчості особистості

6-14

Оксана Анатоліївна Даценко