Теоретичнi основи дослiдження проблеми самовиховання особистостi в психологiї

Основний зміст статті

Анастасiя Юрiївна Цикалюк

Анотація

Анотацiя. У статтi представлено теоретичний аналiз проблеми
самовиховання особистостi як психологiчного феномену. Визначено
поняттєво-категорiальний апарат та розкрито деякi сутнiснi
особливостi процесу самовиховання. Виявлено структуру та динамiку
процесу самовиховання в контекстi категорiї самосвiдомостi.
Пiдкреслюється роль самопiзнання, саморегуляцiї, самоставлення
та самоповаги у напрямку позитивних трансформацiй особистостi.
Встановлено, що процеси самовиховання i саморегуляцiї являють
собою свiдому практичну дiяльнiсть, спрямовану на бiльш повну
реалiзацiю людиною себе як особистостi. Окреслено перспективи
подальших дослiджень.

Деталі статті

Як цитувати
Цикалюк, А. (2020). Теоретичнi основи дослiдження проблеми самовиховання особистостi в психологiї. Актуальні проблеми психології в закладах освіти, (10), 82-90. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/article/view/3908
Розділ
Розділ II
Біографія автора

Анастасiя Юрiївна Цикалюк, Криворiзький державний педагогiчний унiверситет

студент факультету іноземних мов

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.