Психологiчна характеристика агресивностi у пiдлiтковому вiцi

Основний зміст статті

Марина Сергiївна Хачатурова

Анотація

Анотацiя. Стаття присвячена проблемi агресивної поведiнки в
пiдлiтковому вiцi. Зазначається про актуальнiсть її дослiдження
в умовах глобальних соцiальних трансформацiй. Розглядаються
деякi пiдходи до iнтерпретацiї визначеного поняття. Робиться
спроба систематизувати провiднi чинники агресивностi пiдлiтка.
Зауважується про роль референтного середовища та сiмейного
виховання як можливих каталiзаторiв агресивностi в цьому вiцi.
Розкривається специфiка пiдлiткової агресiї у зв’язку iз вiковою
кризою та процесами iнтенсифiкацiї самосвiдомостi. Представлено
типологiї та класифiкацiї агресивностi, видiлено деякi характерологiчнi
ознаки особистостi агресивного пiдлiтка.

Деталі статті

Як цитувати
Хачатурова, М. (2020). Психологiчна характеристика агресивностi у пiдлiтковому вiцi. Актуальні проблеми психології в закладах освіти, (10), 71-81. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/article/view/3907
Розділ
Розділ II
Біографія автора

Марина Сергiївна Хачатурова, Криворiзький державний педагогiчний унiверситет

студент факультету іноземних мов

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.