Формування компетенцiй у школярiв у позаурочний перiод

Основний зміст статті

Анастасiя Геннадiївна Павленко

Анотація

Анотацiя. В статтi розглядається проблема органiзацiї вiдпочинку та
вiльного часу учнiв у позаурочний перiод, а також пропонується шлях
вдосконалення та оптимiзацiї навчального процесу. Пропонується
спосiб бiльш цiкавої подачi матерiалу та забезпечення якiсного
засвоєння ЗУН, що може полегшити навчальний процес у рамках
школи та вивести навчання на новий, добровiльний рiвень.
Подано аналiз рiзних поглядiв щодо сучасної системи освiти,
визначено проблеми молодi в рамках освiтньої дiяльностi та
особливостi формування актуальних знань. Представлено результат
дiагностичного дослiдження, проведеного серед учнiв, батькiв та
вчителiв, щодо оптимiзацiї часу лiтнiх канiкул задля впливу на
рiвень запам’ятовування, мотивацiйну сферу та дiяльнiсть учнiв,
забезпечення всебiчного розвитку учнiв згiдно з сучасними потребами.

Деталі статті

Як цитувати
Павленко, А. (2020). Формування компетенцiй у школярiв у позаурочний перiод. Актуальні проблеми психології в закладах освіти, (10), 176–183. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/article/view/3923
Розділ
Розділ IV
Біографія автора

Анастасiя Геннадiївна Павленко, Криворiзький державний педагогiчний унiверситет

магiстрант факультету iноземних мов

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.