Агресивнiсть сучасної молодi: причини, шляхи профiлактики

Основний зміст статті

Дар’я Iщенко

Анотація

Анотацiя. У статтi розглянуто феномен агресiї у контекстi природи
людини. Розглянуто такi поняття «агресiя» та «агресивнiсть»,
визначено актуальнiсть цього феномена та обумовленiсть його
факторами, проведено дiагностику по виявленню рiвня агресивностi
серед сучасної молодi. Описано чинники агресивної поведiнки пiдлiткiв.
Пояснено таке поняття як «кiбербулiнг». Визначено основнi види
агресiї та видiлено основнi функцiї та типи агресивної поведiнки у
пiдлiтковому вiцi. Зазначено фактори, що обумовлюють пiдвищення
рiвня агресивностi. Продемонстровано вiдмiнностi дослiдження мiж
юнаками та дiвчатами. Розроблено психолого-педагогiчнi рекомендацiї
щодо їх виявлення та профiлактики.

Деталі статті

Як цитувати
IщенкоД. (2020). Агресивнiсть сучасної молодi: причини, шляхи профiлактики. Актуальні проблеми психології в закладах освіти, (10), 55-62. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/article/view/3905
Розділ
Розділ II
Біографія автора

Дар’я Iщенко, Криворiзький державний педагогiчний унiверситет

студент факультету iноземних мов

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.