Перцептивний аспект проблеми професiйно-комунiкативної дiяльностi

Основний зміст статті

Олена Леонiдiвна Пiнська

Анотація

Анотацiя. У статтi проаналiзовано перцептивний аспект професiйнокомунiкативної дiяльностi. З’ясовано сутнiсть та особливостi
комунiкативної дiяльностi як процесу суб’єкт-суб’єктної взаємодiї.
Встановлено основу перцептивної сторони комунiкативної дiяльностi,
яку складають сформованi комунiкативнi здiбностi, що знаходять
своє вiдображення в умiннях пiзнавати та об’єктивно iнтерпретувати
зовнiшнi прояви особи, що сприймається. Представлено i описано
систему перцептивних умiнь як важливого компоненту i умови
успiшної взаємодiї людей у процесi спiльної дiяльностi. Визначено
психологiчнi механiзми ефективного сприйняття, розумiння, оцiнки i
створення адекватного образу партнера по взаємодiї та означено їх
характеристики.

Деталі статті

Як цитувати
ПiнськаО. (2020). Перцептивний аспект проблеми професiйно-комунiкативної дiяльностi. Актуальні проблеми психології в закладах освіти, (10), 230–239. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/article/view/3930
Розділ
Розділ V
Біографія автора

Олена Леонiдiвна Пiнська, Криворiзький державний педагогiчний унiверситет

кандидат психологiчних наук, доцент

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.