Теоретичнi засади проблеми педагогiчної творчостi

Основний зміст статті

Олена Леонiдiвна Пiнська

Анотація

Статтю присвячено аналiзу феномену педагогiчної
творчостi як однiєї з базових детермiнант творчого розвитку
особистостi. Розглянуто рiзнi психологiчнi та педагогiчнi уявлення
щодо сутностi, змiсту та специфiки педагогiчної творчостi. Подано
опис структури й основних етапiв реалiзацiї творчостi в педагогiчному
процесi. У статтi обґрунтовано наявнiсть у педагогiчнiй творчостi
алгоритмiчного i творчого компонентiв, що дозволяє оволодiвати
творчiстю як на об’єктивному, так i на суб’єктивному рiвнях.

Деталі статті

Як цитувати
ПiнськаО. (2021). Теоретичнi засади проблеми педагогiчної творчостi. Актуальні проблеми психології в закладах освіти, 11, 117-128. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/article/view/4417
Розділ
Розділ III
Біографія автора

Олена Леонiдiвна Пiнська, Криворiзький державний педагогiчний унiверситет

кандидат психологiчних наук, доцент
Криворiзький державний педагогiчний унiверситет
Кривий Рiг, Україна
pinskayklava@gmail.com

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.