Особливостi стилiв конфлiктної поведiнки у молодших та старших пiдлiткiв

Основний зміст статті

Ольга Сергiївна Iващенко

Анотація

Анотацiя. Стаття присвячена аналiзу проблеми виявлення
конфлiктної поведiнки у пiдлiтковому вiцi. Автором окреслено змiст
поняття конфлiкт та конфлiктна ситуацiя, розглянуто найголовнiшi
причини конфлiкту, здiйснено порiвняльний аналiз конструктивних i
деструктивних конфлiктiв, зазначено позитивнi та негативнi функцiї
конфлiктiв, описано рiзнi стилi поведiнки у конфлiктi. З’ясовано, що
характерним для пiдлiткового вiку є збiльшення частки проблемної
поведiнки в конфлiктi.
В статтi представлено результати емпiричного дослiдження, якi
вказують на змiни стилiв конфлiктної поведiнки протягом пiдлiткового
перiоду становлення особистостi, зокрема тенденцiю до збiльшення
використання опозицiйної манери в поведiнцi, активнiсть в боротьбi зi
сталими звичаями та законами, посилення заздростi та ненавистi до
оточуючих.

Деталі статті

Як цитувати
IващенкоО. (2020). Особливостi стилiв конфлiктної поведiнки у молодших та старших пiдлiткiв. Актуальні проблеми психології в закладах освіти, (10), 45-54. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/article/view/3904
Розділ
Розділ II
Біографія автора

Ольга Сергiївна Iващенко, Криворiзький державний педагогiчний унiверситет

магiстрант природничого факультету

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.