Задоволенiсть життям як критерiй позитивного функцiонування особистостi

Автор(и)

  • Оксана Анатолiївна Даценко Криворiзький державний педагогiчний унiверситет

DOI:

https://doi.org/10.31812/psychology.v0i10.3903

Ключові слова:

задоволенiсть життям, оцiнка якостi життя, позитивнi переживання, емоцiйно-оцiнне ставлення, психологiчне благополуччя, життєтворення

Анотація

Анотацiя. Стаття присвячена проблемi задоволеностi життям, як
узагальненої оцiнки якостi iснування особистостi. Представлено
теоретико —методологiчний огляд сучасних концепцiй феномену.
Робиться спроба розгорнутого дефiнiтивного аналiзу поняття
«задоволенiсть життям» в системi сумiжних категорiй. Визначається
специфiка цiєї оцiнки саме як iнтегрального показника позитивного
функцiонування. Виявляються деякi особливостi структурної моделi
задоволеностi життям, зокрема роль когнiтивних та емоцiйних
складових в процесах консолiдацiї та конструктивiзацiї позитивних
екзистенцiйних переживань особистостi. Виокремлюється система
факторiв, що феноменалiзують емоцiйно-оцiночне ставлення до
власного життєтворення

Metrics

Metrics Loading ...
Abstract views: 126 / PDF downloads: 858

Біографія автора

Оксана Анатолiївна Даценко, Криворiзький державний педагогiчний унiверситет

асистент кафедри загальної та вiкової психологiї

Downloads

Опубліковано

2020-04-22

Як цитувати

Даценко, О. А. (2020). Задоволенiсть життям як критерiй позитивного функцiонування особистостi. Актуальні проблеми психології в закладах освіти, 10, 31–42. https://doi.org/10.31812/psychology.v0i10.3903

Номер

Розділ

Розділ I