Задоволенiсть життям як критерiй позитивного функцiонування особистостi

Основний зміст статті

Оксана Анатолiївна Даценко

Анотація

Анотацiя. Стаття присвячена проблемi задоволеностi життям, як
узагальненої оцiнки якостi iснування особистостi. Представлено
теоретико —методологiчний огляд сучасних концепцiй феномену.
Робиться спроба розгорнутого дефiнiтивного аналiзу поняття
«задоволенiсть життям» в системi сумiжних категорiй. Визначається
специфiка цiєї оцiнки саме як iнтегрального показника позитивного
функцiонування. Виявляються деякi особливостi структурної моделi
задоволеностi життям, зокрема роль когнiтивних та емоцiйних
складових в процесах консолiдацiї та конструктивiзацiї позитивних
екзистенцiйних переживань особистостi. Виокремлюється система
факторiв, що феноменалiзують емоцiйно-оцiночне ставлення до
власного життєтворення

Деталі статті

Як цитувати
Даценко, О. (2020). Задоволенiсть життям як критерiй позитивного функцiонування особистостi. Актуальні проблеми психології в закладах освіти, (10), 31-42. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/article/view/3903
Розділ
Розділ I
Біографія автора

Оксана Анатолiївна Даценко, Криворiзький державний педагогiчний унiверситет

асистент кафедри загальної та вiкової психологiї

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.