Психологiчна детермiнацiя професiйного самовдосконалення майбутнього вчителя

Основний зміст статті

Дарья Юрiївна Iсаєва

Анотація

Анотацiя. У статтi здiйснено аналiз професiйного самовдосконалення
як одного iз базових чинникiв особистiсного зростання майбутнього
вчителя. Розглянуто рiзнi пiдходи науковцiв щодо визначення сутностi
професiйного самовдосконалення як особистiсно цiнної i професiйно
важливої якостi особистостi i представлено основнi характеристики
означеного феномена. Встановлено, що психологiчною основою
професiйного самовдосконалення виступає професiйна самосвiдомiсть,
яка сприяє розвитку майбутнього вчителя як суб’єкта професiйного
самовдосконалення. Визначено основнi психологiчнi детермiнанти
процесу професiйного самовдосконалення особистостi та представлена
їх характеристика.

Деталі статті

Як цитувати
IсаєваД. (2020). Психологiчна детермiнацiя професiйного самовдосконалення майбутнього вчителя. Актуальні проблеми психології в закладах освіти, (10), 101-109. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/article/view/3910
Розділ
Розділ III
Біографія автора

Дарья Юрiївна Iсаєва, Криворiзький державний педагогiчний унiверситет

студент факультету дошкiльної та технологiчної освiти

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.