Психологiчнi особливостi навчальної мотивацiї осiб зi статусом дiтей-сирiт та дiтей позбавлених батькiвського пiклування

Основний зміст статті

Свiтлана Олександрiвна Суходольська

Анотація

Анотацiя. Стаття присвячена проблемi формування позитивної
мотивацiї у осiб зi статусом дитини-сироти (дитини позбавленого
батькiвського пiклування). Пiдкреслено специфiчнiсть умов
становлення особистостi дiтей-сирiт, як обставину для варiювання
мотивацiйної сфери дослiджуваних. Презентовано результати
емпiричного дослiдження спрямованостi навчальної мотивацiї
осiб з вiдповiдним статусом, зважаючи на домiнування одного з
мотивiв — досягнення успiху або уникнення (остраху) невдачi в
учбово-професiйнiй дiяльностi. Отриманi результати порiвняно з
показниками групи осiб, що виховувались у батькiвських сiм’ях.
Зроблено висновок про загальну тенденцiю домiнування позитивної
навчальної мотивацiї у випробуваних, включно з дiтьми-сиротами.

Деталі статті

Як цитувати
Суходольська, С. (2020). Психологiчнi особливостi навчальної мотивацiї осiб зi статусом дiтей-сирiт та дiтей позбавлених батькiвського пiклування. Актуальні проблеми психології в закладах освіти, (10), 270–276. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/article/view/3932
Розділ
Розділ V
Біографія автора

Свiтлана Олександрiвна Суходольська, Криворiзький державний педагогiчний унiверситет

студет природничого факультету

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.