Медiаторство як засiб вирiшення конфлiктiв у студентському середовищi

Основний зміст статті

Ганна Миколаївна Устiнова-Бойченко

Анотація

Анотацiя. Стаття присвячена дослiдженню такої соцiальної категорiї,
як медiаторство. Доведена актуальнiсть упровадження такої процедури
у студентському середовищi, оскiльки об’єднання рiзних особистостей
може стати пiдгрунтям для розвитку конфлiктiв. Описано результати
психолого-педагогiчного експерименту у двох вiкових групах: студентiв
першого курсу рiзних вищих навчальних закладiв. Показано, що
частiше, в залежностi вiд вiкової групи, студенти обирають стратегiю
поведiнки у вирiшеннi конфлiктної ситуацiї у якостi суперництва
та спiвробiтництва, а бiльш старша вiкова група ще й компромiс.
Обгрунтовано, що медiаторство найбiльш ефективне для вирiшення
конфлiктiв у студентському середовищi.

Деталі статті

Як цитувати
Устiнова-БойченкоГ. (2020). Медiаторство як засiб вирiшення конфлiктiв у студентському середовищi. Актуальні проблеми психології в закладах освіти, (10), 184–193. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/article/view/3924
Розділ
Розділ IV
Біографія автора

Ганна Миколаївна Устiнова-Бойченко, Криворiзький факультет Нацiонального унiверситету «Одеська юридична академiя»

кандидат юридичних наук, доцент
завiдувач кафедри кримiнально-правових дисциплiн

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.