У збірнику висвітлюються актуальні проблеми теоретичної та практичної психології, особливості їх виявлення у навчально-виховному процесі. Загальнотеоретичні проблеми психологічної науки, онтогенетичні, соціально-психологічні дослідження, особливості психологічного супроводу школярів і студентів у закладах освіти, прикладні аспекти застосування психологічних знань, представлені науковим колективом кафедри загальної та вікової психології КДПУ та інших ВНЗ, а також польськими колегами, практичними психологами закладів освіти та студентами, свідчать про різноманітність науково-практичних інтересів психологічної спільноти. Матеріали збірника наукових праць адресовані як фахівцям, так і тим, хто цікавиться сучасним станом психологічної науки.

DOI: https://doi.org/10.31812/psychology.v4i0

Опубліковано: 2018-09-17