Дослiдження особистiсної рефлексiї в пiдлiтковому вiцi

Основний зміст статті

Марiя Сергiївна Орєхова

Анотація

Статтю присвячено дослiдженню рефлексiї в пiдлiтковому
вiцi. Розглянуто та проаналiзовано науковi джерела з окресленої
теми. Визначено важливiсть рефлексування. Представлено погляди
науковцiв на дослiджуваний феномен i його значущiсть у пiдлiтковому
вiцi. За допомогою методики визначення рiвня рефлексивностi
А. В. Карпова, В. В. Пономарьової здiйснено дiагностику рiвня
розвитку рефлексiї в сучасних пiдлiткiв. Наведено результати аналiзу
дiагностики. Зроблено висновки щодо наявного рiвня особистiсної
рефлексiї в пiдлiткiв i розроблено психолого-педагогiчнi рекомендацiї
щодо його пiдвищення.

Деталі статті

Як цитувати
Орєхова, М. (2021). Дослiдження особистiсної рефлексiї в пiдлiтковому вiцi. Актуальні проблеми психології в закладах освіти, 11, 77-82. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/article/view/4411
Розділ
Розділ II
Біографія автора

Марiя Сергiївна Орєхова, Криворiзький державний педагогiчний унiверситет

студентка
факультету iноземних мов
Криворiзький державний педагогiчний унiверситет
Кривий Рiг, Україна

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.