Поколiння X, Y, Z: морально-релiгiйнi цiнностi як основа спрямованостi особистостi

Основний зміст статті

Ольга Сергiївна Тяговська

Анотація

У статтi розглянуто теорiю поколiнь Вiльяма Штрауса
та Нейла Хоува й подано її характеристику. Узагальнено вплив
полiтичних, соцiальних й економiчних змiн на формування цiннiсних
орiєнтирiв окремих поколiнь. Представлено релiгiйний вибiр
народжених у перiод з 1965 по 2010 роки. Виявлено, що серед
поколiння Y зростає кiлькiсть тих, хто не ототожнює себе з релiгiйною
традицiєю. Встановлено рiзницю мiж цiнностями поколiнь: найвищий
вiдсоток представникiв, не пов’язаних з релiгiєю в поколiнь Y i Z.
Доведено вплив релiгiйних цiннiсних характеристик на рiзницю в їх
соцiально-особистiсних установках, що впливають на ставлення до
сiм’ї, роботи та релiгiї.

Деталі статті

Як цитувати
Тяговська, О. (2021). Поколiння X, Y, Z: морально-релiгiйнi цiнностi як основа спрямованостi особистостi. Актуальні проблеми психології в закладах освіти, 11, 107-113. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/article/view/4415
Розділ
Розділ II
Біографія автора

Ольга Сергiївна Тяговська, Криворiзький державний педагогiчний унiверситет

студентка
факультету iноземних мов
Криворiзький державний педагогiчний унiверситет
Кривий Рiг, Україна

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.