Психологiчнi особливостi синдрому емоцiйного вигорання працiвникiв освiти

Основний зміст статті

Алiна Миколаївна Яковлева

Анотація

Стаття присвячена проблемi емоцiйного вигорання
працiвникiв освiти. Представлено теоретичний огляд сучасних
концепцiй феномену. Зроблено спробу розгорнутого дефiнiтивного
аналiзу базового поняття. Означено основну сутнiсть феномену
як складного психофiзiологiчного явища, що виникає внаслiдок
тривалого емоцiйного перенавантаження, особливо в умовах
виконання професiйної дiяльностi. Визначено полiфакторну специфiку
та змiстовно-динамiчнi особливостi синдрому емоцiйного вигорання
працiвникiв освiти. Обґрунтовано необхiднiсть органiзацiї соцiальногопсихологiчного супроводу дiяльностi вчителя, що передбачає
полiпшення умов працi та пiдвищення енергетично-адаптацiйного
потенцiалу працiвникiв освiти.

Деталі статті

Як цитувати
Яковлева, А. (2021). Психологiчнi особливостi синдрому емоцiйного вигорання працiвникiв освiти. Актуальні проблеми психології в закладах освіти, 11, 163-175. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/article/view/4425
Розділ
Розділ IV
Біографія автора

Алiна Миколаївна Яковлева, Криворiзький державний педагогiчний унiверситет

студентка

факультету iноземних мов
Криворiзький державний педагогiчний унiверситет
Кривий Рiг, Україна

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.