Психологічні аспекти рейтингової системи оцінки знань студентів

Автор(и)

  • Надія Вікторівна Коваленко Криворізький державний педагогічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31812/psychology.v6i.7328

Ключові слова:

рейтингова система, оцінка, ефективність, контроль, студент

Анотація

У статті розглядаються особливості рейтингової системи оцінки знань студентів, умови ефективності контролю, психологічна роль оцінки. Наведено психологічні аспекти рейтингової системи, які впливають на її ефективність; роль викладача в успішній реалізації контролю учбової діяльності студента. Аналізуються недоліки даної системи оцінювання знань у вищій школі.

Metrics

Metrics Loading ...
Abstract views: 43 / PDF downloads: 651

Біографія автора

Надія Вікторівна Коваленко, Криворізький державний педагогічний університет

студентка факультету іноземних мов, науковий керівник: к.пед.н., доцент Маліцька Лоліта Борисівна

Посилання

Артюшина М. В. Психологія діяльності та навчальний менеджмент : навч. посіб. / М. В. Артюшиної. — Київ: КНЕУ, 2008. — 336 с.

Котлярова О. О. Використання рейтингового оцінювання студентів за умов кредитно-модульної системи навчання / О. О. Котлярова // «Науковий вісник Донбасу» – 2011. – № 2 (14) – Режим доступу до журн. : http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN14/11kooksn.pdf

Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський. – Київ: Знання, 2005. – 486 с.

Нікітіна І. В. Психологічні умови розвитку конкурентоспроможності випускника технічного університету : матеріали VII Міжнародної науково-методичної конференції [―Вища технічна освіта: проблеми та перспективи розвитку в контексті Болонського процесу‖] / І. В. Нікітіна. – Київ: ―Політехніка‖, 2005. – С. 243 – 244.

Сергеева Е. В. Оценка учебных достижений студентов в контексте Болонского процесса: рейтинговая система : сборник научных статей по итогам всероссийской научно-практической конференции [―Управление качеством профессиональной подготовки специалистов в условиях перехода на многоуровневое образование‖], (Волгоград, 22-25 сентября 2008 г.) / Е. В. Сергеева. – Волгоград : ВГПУ «Перемена», 2008. – 268 с.

Слєпкань З. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі : навч.посіб. / З. І. Слєпкань. – Київ: Вища шк., 2005. – 239 с.

Downloads

Опубліковано

2022-06-25

Як цитувати

Коваленко, Н. В. (2022). Психологічні аспекти рейтингової системи оцінки знань студентів. Актуальні проблеми психології в закладах освіти, 6, 130–133. https://doi.org/10.31812/psychology.v6i.7328

Номер

Розділ

Розділ III