Мотивація навчання у виші

Автор(и)

  • Ксенія Олегівна Москаленко Криворізький державний педагогічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31812/psychology.v2i.7524

Ключові слова:

мотивація навчання у виші

Анотація

Як ми знаємо, все у світі взаємопов’язане, а отже, зміна якогось одного явища може призвести до суттєвих змін у інших сферах життєдіяльності суспільства. А якщо ця сфера була суттєвою, то, напевне, і змін треба чекати глобальних. Під час пошуку матеріалу до даної теми, було знайдено значну кількість літератури, що досліджувала мотиви навчання, мотивацію вступу до ВНЗ, рекомендації щодо посилення цієї мотивації. У чому причини такої зацікавленості? Напевно, у високій актуальності цієї теми, недостатній її вивченості і, звісно, важливості. Молоді люди, що входять до категорії студентства, є нічим іншим як майбутнім нашої країни, її «золотою основою» та фундаментом, на якому розвиватимуться сила і могутність, передові технології і духовна наповненість країни. Тим часом, сучасну ситуацію розвитку можна охарактеризувати лише зростом соціально-економічних і політичних проблем, втратою життєвих цінностей і орієнтирів, що в свою чергу впливає і на мотивацію навчання у виші. Тяжке положення системи освіти призвели до зміни мотивів вступу у вищі навчальні заклади. Цінності знань, умінь та навичок підмінено бажанням отримання диплому. Це свідчення не лише позитивної, а й негативної мотивації навчання.

Metrics

Metrics Loading ...

Біографія автора

Ксенія Олегівна Москаленко, Криворізький державний педагогічний університет

студентка факультету іноземних мов, науковий керівник: Макаренко Наталя Миколаївна, к.психол.н., доцент

Посилання

Ильин Е.П. Мотивация и мотивы: Учебное пособие/Евгений Павлович Ильин. – СПб.: Питер, - 2006. – 512с. (Серия «Мастера психологии»).

Феодосєєв С.Є. Проблеми мотивації навчальної діяльності // Вісник Міжнародного дослідного центру: «Людина: мова, культура», - К., 2008. – Т.18. – С.76-83.

Кузьменко Н.В. Формування професійної мотивації студентів// Педагогіка вищої та середньої школи: Зб.наук.праць// редкол. Буряк В.К., Кондрашова Л.В., Штельмах Г.Б. – Кр.Ріг, 2010. – Вип.27. – С.191-196.

Изучение мотивов учебной деятельности студентов// Практикум по возрастной психологии под ред. Л.А.Головей, Е.Ф.Рыбалко. - СПб: РЕЧЬ, - 2008. – С.491-500.

Р.И.Цветкова. Мотивационная сфера личности студента: условия и средства её формирования // Психология, наука и образование/Раиса Ивановна Цветкова. - 2006.- №4. – С.76-81.

Руденко Н.Н., Шишкина О.Н., Смирнова И.И. Исследование мотивов учебной деятельности студентов// Педагогіка вищої та середньої школи. – Кр.Ріг, 2004. – Вип.9. – С.45-47.

Downloads

Опубліковано

2022-06-27

Як цитувати

Москаленко, К. О. (2022). Мотивація навчання у виші. Актуальні проблеми психології в закладах освіти, 2, 137–142. https://doi.org/10.31812/psychology.v2i.7524

Номер

Розділ

Розділ II