Типологiя прiзвищ жителiв с. Либохора Стрийського району на Львiвщинi

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31812/wll.4731

Ключові слова:

прiзвище, типологiя, походження прiзвищ, творення прiзвищ, суфiксальний спосiб

Анотація

У статтi проаналiзовано доробок українських мовознавцiв у галузi вивчення прiзвищ, їх лексикографiчного опрацювання. Зазначено, що потреба в комплексному дослiдженнi прiзвищ жителiв конкретних населених пунктiв становить неабиякий iнтерес не лише для мовознавцiв, але й для iсторикiв, етнографiв, краєзнавцiв. Встановлено, що майже половина прiзвищ жителiв с. Либохора походить вiд власних iмен, особливо iмен непоширених серед жителiв села, понад десяток — вiд назв дiї. Кiлька прiзвищ утворенi вiд назв тваринного i рослинного свiту. Поодинокi випадки походження прiзвищ либохiрцiв вiд назв понять, професiй, фiзичних i моральних вад людини, предметiв тощо. Доведено, що бiльшiсть прiзвищ жителiв села утворено суфiксальним способом.

Біографія автора

Юрiй Прадiд

доктор фiлологiчних наук, професор
Сiмферополь, Україна

Посилання

Antroponikon sela Burimky Ichnyans’koho rayonu Chernihivs’koyi oblasti. URL: https://ff.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/21.-Moje-selo-kraplynochka-na-karti-1.pdf (data zvernennya: 19.07.2021).

Varchenko I. Do osnov naukovoho vyvchennya suchasnykh ukrayins’kykh prizvyshch. Red’ko YU. K. Dovidnyk ukrayins’kykh prizvyshch. Kyyiv : Radyans’ka shkola, 1968. S. 3–29.

Horpynych V. O. Prizvyshcha stepovoyi Dnipropetrovs’k : DNU, 2000. 408 s. Ukrayiny: Slovnyk.

Horpynych V. O. Vsya Hulyaypil’shchyna v imenakh ta prizvyshchakh. Dnipropetrovs’k : DNU, 2007. 384 s.

Horpynych V. O., Babiy YU. B. Prizvyshcha Seredn’oyi Naddnipryanshchyny: Slovnyk. Dnipropetrovs’k : Porohy, 2004. 141 s.

Horpynych V. O., Korniyenko A. I. Antroponimiya Dniprovs’koho Pryporizhzhya i sumizhnykh rehioniv Ukrayiny: Slovnyk. Dnipropetrovs’k : Porohy, 2012. 237 s.

Horpynych V. O., Korniyenko A. I. Prizvyshcha Dniprovs’koho Pryporizhzhya: Slovnyk. Dnipropetrovs’k : Porohy, 2003. 272 s.

Horpynych V. O., Tymchenko T. V. Prizvyshcha Pravoberezhnoho Stepu: Slovnyk. Dnipropetrovs’k : Porohy, 2005.

Horpynych V. Osnovni pryntsypy doslidzhennya suchasnykh prizvyshch Ukrayiny. Ukrayins’ka mova. 2009. No 4. S. 18–27.

Demchenko V. M., Lopushyns’kyy I. P. Ukrayins’ki prizvyshcha : Slovnyk-dovidnyk. Kharkiv : Osnova, 2016. 144 s.

Zosymov A. Slovnyk ukrayins’kykh prizvyshch: u 2-kh t. Kharkiv : Zoloti storinky, 2015. T. 1 : A–L. 580 s.; T. 2 : M–YA. 604 s.

Korniyenko I. A. Materialy do slovnyka antroponimiv Pivnichnoho Prychornomor’ya (m. Ochakiv, s. Kutsurub, s. Chornomorka). Mykolayiv : Ilion, 2017. 320 s.

Kravchenko L. O. Prizvyshcha Lubenshchyny. Kyyiv: Fakt, 2004. 198 s.

Masenko L. T. Ukrayins’ki imena i prizvyshcha. Kyyiv : Naukova dumka, 1990. 48 s.

Novykova YU. M. Praktychnyy slovozminno-orfohrafichnyy slovnyk prizvyshch Tsentral’noyi ta Skhidnoyi Donechchyny. Donets’k: Veber, 2007. 996 s.

Popovs’kyy A. Deshchytsya pro ukrayins’ki prizvyshcha : Monohrafiya. Dnipro : Lira, 2020. 300 s.

Populyarni prizvyshcha ta imena Ukrayiny : Populyarnist’ imen : Poyasnennya. URL: https://sites.google.com/site/uaname/popularnist-imen/home (data zvernennya: 19.07.2021).

Populyarni prizvyshcha ta imena Ukrayiny : Populyarnist’ imen. URL: https://sites.google.com/site/uaname/popularnist-imen (data zvernennya: 19.07.2021).

Populyarni prizvyshcha ta imena Ukrayiny : Populyarnist’ prizvyshch : Mistsya 1–10000. URL: https://sites.google.com/site/uaname/popularnist-prizvis/misca-1---10000 (data zvernennya: 19.07.2021).

Red’ko YU. K. Dovidnyk ukrayins’kykh prizvyshch. Kyyiv : Radyans’ka shkola, 1968. 257 s.

Red’ko YU. K. Suchasni ukrayins’ki prizvyshcha. Kyyiv : Naukova dumka, 1966. 216 s.

Ridni. URL: https://ridni.org/ (data zvernennya: 19.07.2021).

Skrypnyk L. H., Dzyatkivs’ka N. P. Vlasni imena lyudey : Slovnyk-dovidnyk. 3-ye vyd., vypravl. Kyyiv : Naukova dumka, 2005. 334 s.

Slovnyk ukrayins’koyi movy: v 4-kh tt. / Za red. B. Hrinchenka. URL: http://ukrlit.org/slovnyk/hrinchenko_slovar_ukrainskoi_movy (data zvernennya: 19.07.2021).

Ukrayins’ki prizvyshcha. URL: https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0 (data zvernennya: 19.07.2021).

Khudash M. L. Z istoriyi ukrayins’koyi antroponimiyi. Kyyiv : Naukova dumka, 1977. 235 s.

Khudash M. L. Z istoriyi formuvannya i stanovlennya ukrayins’kykh prizvyshch. Movoznavstvo. 1969. No 2. S. 37–46.

Chuchka P. Hlobal’ni, natsional’ni ta rehional’ni oznaky prizvyshch ukrayintsiv. Dyvoslovo. 2003. No 10. S. 23–25.

Downloads

Опубліковано

2022-02-10

Як цитувати

Прадiд Ю. (2022). Типологiя прiзвищ жителiв с. Либохора Стрийського району на Львiвщинi. Мови та літератури світу, (1), 28–45. https://doi.org/10.31812/wll.4731

Номер

Розділ

Статті