Архіви

 • 2022

 • № 1 (2022)

  У збiрнику порушено актуальнi проблеми сучасної фiлологiї. Розглянуто традицiйнi й нетрадицiйнi пiдходи до рiзних лiнгвiстичних i лiтературознавчих явищ. Представлено важливi аспекти викладання мов i лiтератур свiту в закладах вищої освiти.
  Для науковцiв-фiлологiв i вчителiв-словесникiв навчальних закладiв рiзних типiв.

 • 2023

 • № 2 (2023)

  У збiрнику порушено актуальнi проблеми сучасної фiлологiї.
  Розглянуто традицiйнi й нетрадицiйнi пiдходи до рiзних лiнгвiстичних i
  лiтературознавчих явищ. Представлено важливi аспекти викладання мов i
  лiтератур свiту в закладах вищої освiти.
  Для науковцiв-фiлологiв i вчителiв-словесникiв освiтнiх закладiв рiзних
  типiв.