Концепцiя мистецтва в герметичнiй лiрицi В. Свiдзiнського та В. Стуса

Автор(и)

  • Iнна Онiкiєнко Криворiзький державний педагогiчний унiверситет,Kryvyi Rih State Pedagogical University https://orcid.org/0000-0003-4475-9986

DOI:

https://doi.org/10.31812/wll.4735

Ключові слова:

герметична лiрика, модернiзм, концепцiя мистецтва, «життєсмерть», «самособоюнаповнення»

Анотація

У статтi розглянута українська герметична лiрика як варiант духовної лiрики у ХХ сторiччi, обґрунтовано її зумовленiсть модерним свiтоглядом. Наголошено, що В. Стус продовжує традицiї модернiзму В. Свiдзiнського. Iндивiдуалiзм, нацiоналiзм, прагнення свободи творчого самовираження створюють альтернативний до тоталiтарного духовний простiр. Визначено фiлософсько-естетичнi складовi концепцiї мистецтва В. Свiдзiнського та В. Стуса; розкрито самобутнiсть поетичної фiлософiї митцiв, її вплив на формування герметичної поезiї; дослiджено оцiнку творчостi В. Свiдзiнського в критичнiй рецепцiї В. Стуса.

Біографія автора

Iнна Онiкiєнко , Криворiзький державний педагогiчний унiверситет,Kryvyi Rih State Pedagogical University

кандидат фiлологiчних наук, доцент,
доцент кафедри української та зарубiжної лiтератур
Криворiзького державного педагогiчного унiверситету
Криворiзький державний педагогiчний унiверситет
пр. Гагарiна, 54, Кривий Рiг, 50086, Україна

Посилання

Hermetyzm. Literaturoznavcha entsyklopediya : u 2 t. / avt.-uklad. YU. I. Kovaliv. Kyyiv : VTS “Akademiya”, 2007. T. 1 : A–L. S. 221–222.

Yehorchenko M. Kontseptsiya poetychnoyi tvorchosti Vasylya Stusa. Avtoref. na zdobuttya naukovoho stupenya kand. fil. nauk. K., 2021. 20 s.

Kovaliv YU. Volodymyr Svidzins’kyy. Slovo i chas. 2019. No 10. S. 103–110. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/171225

Nabytovych I. Universum sacrum v khudozhniy prozi (vid Modernizmu do Postmodernizmu) : Monohrafiya. Drohobych — Lyublin : Posvit, 2008. 600 s.

Nayenko M. Volodymyr Svidzyns’kyy: zasvityvsya vid sebe y vid Boha : [pro zhyttya i tvorchist’ poeta]. Dyvoslovo. 2008. No 11. S. 51–53.

Nayenko M. Istoriya ukrayins’koho literaturoznavstva i krytyky. K. : Akademiya. 2010. 520 s. URL: https://ukr-lit.com/germetizm/

Nayenko M. Literatura Ukrayiny. Vid mifiv do modernoyi real’nosti. L’viv : Prosvita, 2012. 1088 s.

Pavlychko S. Dyskurs modernizmu v ukrayins’kiy literaturi. K. : Lybid’, 1997. 360 s.

Punina O. Skul’pturno-zhyvopysna model’ interpretatsiyi tvorchoyi osobystosti Vasylya Stusa. Slovo i chas. 2018. No 1. S. 38–48. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/163596

Punina O. Kharakter Vasylya Stusa yak osnova psykhotypu pys’mennyka. Slovo i chas. 2019. No 10. S. 3–13. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/171214

Raryts’kyy O. Volodymyr Svidzins’kyy i shistdesyatnyky: konteksty osyahannya problemy. Slovo i chas. 2018. No 10. S. 34–47. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/166658

Svidzins’kyy V. Tvory : U 2 t. T. 1. Poetychni tvory. K. : Krytyka, 2004. 584 s.

Skovoroda H. Tvory : U 2 t. T. 1. K. : AT “Oberehy”, 1994. 528 s.

Solovey E. Nevpiznanyy hist’: Dolya i spadshchyna Volodymyra Svidzins’koho. K. : Nauk. dumka, 2006. 224 s.

Stus V. Tvory. U 4-kh t. 6 kn. T. 1. Kn. 1. Zymovi dereva. Veselyy tsvyntar. Kruhovert’. L’viv : Prosvita, 1994. 430 s.

Stus V. Tvory. U 4-kh t. 6 kn. T. 2. Chas tvorchosti / Dichtenszeit. L’viv : Prosvita, 1995. 429 s.

Stus D. Vasyl’ Stus: zhyttya yak tvorchist’. K. : Fakt, 2004. 368 s.

Stus V. Tvory: u 4 t., 6 kn. T. 4. Literaturna krytyka. Zayavy, publitsystychni lysty / V. Stus. L’viv : Prosvita, 1994. 543 s.

Tarnashyns’ka L. Ekzystentsial’no-aksiolohichna model’ buty / zdavatysya yak dykhotomichne pole samoreprezentatsiyi shistdesyatnykiv. Slovo i chas. 2013. No 3. S. 34–49.

Shevel’ov YU. Trunok i trutyzna (Pro “Palimpsesty” Vasylya Stusa). Shevel’ov YU. Vybrani pratsi : U 2 kn. Kn. II. Literaturoznavstvo / Uporyad. I. Dzyuba. 2-he vyd. K. : Vyd. dim “Kyyevo-Mohylyans’ka akademiya”, 2009. S. 1040–1076.

Downloads

Опубліковано

2022-02-10

Як цитувати

Онiкiєнко I. (2022). Концепцiя мистецтва в герметичнiй лiрицi В. Свiдзiнського та В. Стуса. Мови та літератури світу, (1), 94–111. https://doi.org/10.31812/wll.4735

Номер

Розділ

Статті