Художня своєрiднiсть циклу “Мiж дiтьми природи” Агатангела Кримського

Автор(и)

  • Лариса Горболіс Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Ключові слова:

ліричний герой, переклад, цикл, модернізм, фольклор, екзотичні образи

Анотація

У статтi з’ясовано зацiкавленiсть А. Кримського — письменника, вченого, полiглота — iсторiєю, культурою, побутом Туреччини. Наукова дiяльнiсть, студiювання праць з iсторiї Туреччини стали важливим пiдґрунтям для лiтературної та перекладацької дiяльностi А. Кримського. Цикл “Мiж дiтьми природи” зi збiрки “Пальмове гiлля” А. Кримського багатогранно вiдтворює художнiй образ Туреччини, є складовою українського письменства (разом iз народними думами, iсторичними пiснями, лiтературними творами), розширює тематичний дiапазон українського лiтературного процесу кiнця ХIХ — початку ХХ ст., утверджує загальну концепцiю українського лiтературного модернiзму. Екзотичний свiт схiдної країни (природа, побут тощо), ефективно застосованi автором художнi прийоми
психологiзацiї наближали українського читача до сприйняття культури регiону. У циклi “Мiж дiтьми природи” А. Кримський подає образ Туреччини у фольклорному аспектi, максимально точно (в лексичному, ритмiчному, емоцiйному планах) перекладаючи османськi народнi пiснi. У перекладах майстерно вiдтворено складний
свiт переживань лiричного героя (сум, роздуми, мрiї, пристрастi, сподiвання, бiль, розчарування), який прагне щирого взаємного кохання. За силою емоцiй, чутливiстю лiричний герой циклу А. Кримського вiдповiдав модернiстським тенденцiям української i свiтової лiтератури початку ХХ ст., доповнюючи систему образiв,
презентованих творами I. Франка, Й. В. Гете, Я. Каспровича та iн.Корпус переживань, емоцiй головного героя, лексичний, синтаксичний, наратологiчний аспекти циклу, ритмiка, змiстове наповнення символiчних образiв, емоцiйна складова текстiв наближають переклади А. Кримського до зразкiв українського фольклору. Доповнює
концепцiю лiричного героя, поглиблює розумiння його щирих взаємин iз коханою важлива в життi обох героїв подiя — юнак-воїн вирушає в похiд. Це заключний акорд драматичних переживань лiричного героя циклу.

Abstract views: 11 / PDF downloads: 4

Посилання

Hrytsyk L. Ukrainska komparatyvistyka: kontseptualni proektsii. Donetsk: Yuho-Vostok, 2010. 298 s.

Yevshan Mykola. Krytyka. Literaturoznavstvo. Estetyka / upor. N. Shumylo. Kyiv: Osnovy, 198. 658 s.

Kovaliv Yu. Istoriia ukrainskoi literatury: kinets KhIKh – pochatok KhKhI st: u 10 t. Kyiv: VTs «Akademiia», 2013. 510 s.

Krymskyi A. Tvory: u 5 t. T. 1. Kyiv: Naukova dumka, 1972. 630 s.

Meizerska T. Re-presence: Vidlunnia Skhodu v ukrainskii literaturi KhIKh st. Odesa : Astroprynt, 2009. 156 s.

Pavlychko S. Natsionalizm, seksualnist, oriientalizm: Skladnyi svit Ahatanhela Krymskoho. Kyiv: Osnovy, 2001. 328 s.

Said E. Oriientalizm. Said. Kyiv: Osnovy, 2001. 511 s.

Teterina O. Khudozhnii pereklad v oriientalistytsi A. Krymskoho. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Teterina_OB/Khudozhnii_pereklad_v_oriientalistytsi_A_Krymskoho.pdf? (data zvernennia 24.04.2023).

Franko I. Stare y nove v suchasnii ukrainskyi literaturi. Zibrannia tvoriv: u 50 t. Kyiv: Naukova dumka, 1982. T. 35. S. 91 111.

Downloads

Опубліковано

2023-12-14

Як цитувати

Горболіс , Л. . (2023). Художня своєрiднiсть циклу “Мiж дiтьми природи” Агатангела Кримського. Мови та літератури світу, (2), 11–22. вилучено із https://journal.kdpu.edu.ua/wll/article/view/7699

Номер

Розділ

Статті