Cпособи вираження оцінки в аксіологічній картині світу Бориса Пільняка

Основний зміст статті

Ольга Каневская

Анотація

У статті охарактеризовано способи вираження оцінки в аксіологічній картині світу Бориса Пільняка. Під час дослідження було встановлено, що використання різноманітних способів вираження оцінки (оцінна лексика, оцінні словотвірні засоби, оцінні граматичні засоби, зображально-виражальні засоби) є характерним для письменника: оцінність забарвлює всі рівні його художнього мовлення, створюються оцінні мовленнєві образи; за допомогою категорій оцінки та оцінності висвітлюються світобачення та світогляд автора, які відбиваються в його творчому методі та створюють ядро його аксіологічної картини світу.

Деталі статті

Як цитувати
Каневская, О. (2020). Cпособи вираження оцінки в аксіологічній картині світу Бориса Пільняка. Літератури світу: поетика, ментальність і духовність, 14, 110-120. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/3809
Розділ
Ментальність літератур світу
Біографія автора

Ольга Каневская, Криворізький державний педагогічний університет

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри російської філології та зарубіжної літератури

 

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.