СТАНОВЛЕННЯ ФIЗИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНIВ У ДОСЛIДНИЦЬКИХ ЗАДАЧАХ

Основний зміст статті

R. M. Balabay
Ya. V. Gritsay

Анотація

Оскiльки фiзика є експериментальною наукою, важливо у
процесi ї ї навчання забезпечити можливiсть дослiдним шляхом вивчати
закономiрностi явищ природи. Фiзична задача є ефективним засобом
навчання фiзицi, тому що вона сприяє формуванню багатьох особистiсних
якостей i компетентностей учнiв.
Метою цiєї роботи було розроблення авторської дослiдницької задачi для
гурткової роботи у старшiй школi на тему «Вимiрювання напруженостi
магнiтного поля за допомогою ефекту Холла» та розкриття особливостi ї ї
використання.
Пiд час роботи були проведенi дослiди з цифровим датчиком Холла (серiя
SS41F): розглянута специфiкацiя цифрового датчика, його принцип роботи
i структурна схема, поведiнка датчика за вiдсутностi магнiтного поля та
за його наявностi.
Цифровий датчик Холла може демонструвати вiдсутнiсть або наявнiсть
магнiтного поля. Вiн як «ключ» спрацьовує залежно вiд напрямку
магнiтного поля. За одного напрямку було зафiксовано «замикання
ключа-датчика», а в разi змiни полярностi — «розмикання».
У процесi виконання запропонованої дослiдницької задачi учнi навчаться
використовувати рiзноманiтнi прилади для вимiрювання фiзичних
величин, що дасть змогу ефективно засвоїти певнi роздiли фiзики та
набути вмiння й навички використання рiзноманiтних фiзичних приладiв.

Деталі статті

Як цитувати
Balabay, R., & Gritsay, Y. (2021). СТАНОВЛЕННЯ ФIЗИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНIВ У ДОСЛIДНИЦЬКИХ ЗАДАЧАХ. Екологічний вісник Криворіжжя, 6, 138-149. https://doi.org/10.31812/eco-bulletin-krd.v6i0.4570
Розділ
ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГIЧНОЇ ОСВIТИ, ВИХОВАННЯ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛI

Посилання

1. Bilous, S. YU. (2004). Yak rozvynuty yakosti doslidnyka, abo metodyka doslidnyts’kykh lantsyuzhkiv [How to develop the qualities of a researcher, or the methods of research chains]. Osnova. (in Ukrainian).
2. Liashenko, O. I., Bugailov, O. I., Korshak, Yе. V., Martiniuk, M. T., & Shut, M. I. (2005). Fizyka. Prohramy dlya zahal’noosvitnikh navchal’nykh zakladiv 7–12 klasy [Phisics. Programs for secondary schools 7–12 grades]. Irpin. (in Ukrainian).
3. Manego, S. A., Bumbay, Yu. A., & Chernyi, V. V. (2016). Effekt Kholla: uch.-met. pos. [Hall effect: educational and methodological guide]. Belarusian National Technical University. (in Belarusian).
4. Rybalko, A. V. (2004). Metodolohichnyy pidkhid do klasyfikatsiyi doslidnyts’kykh zadach za yikh dydaktychnymy tsilyamy [Methodological approach to the research tasks’ classification according to their didactic goals]. Visnyk Zhytomyrs’koho pedahohichnoho universytetu [Bulletin of Zhytomyr Pedagogical University], 14, 91–94. (in Ukrainian).
5. Shevchenko, Yu. O. (2010). Osnovy fiziki tverdogo tela: uch. pos [Fundamentals of Solid State Physics: educational guide]. St. Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics. (in Russian).
6. Volynets, I. M. (2016). Demonstratsiynyy eksperyment [Demonstrative experiment]. Fizyka v shkolakh Ukrayiny [Physics in Ukrainian schools], 15–16, 30–39. (in Ukrainian).
7. Volovich, G. I. (2004). Integral’nyye datchiki Kholla [Hall effect sensors]. Sovremennaya elektronika [Modern electronics], 12, 26–31. (in Russian).
8. Galatiuk, Yu. M. (2007). Doslidnyts’ka robota uchniv z fizyky [Research work of students in physics]. Osnova: “Triad+”. (in Ukrainian).
9. Galatiuk, Yu. M., Rybalko, A. V., & Tischuk, V. I. (2007). Doslidnyts’ki zadachi z fizyky [Research exercises in physics]. Osnova. (in Ukrainian).
10. Gunko, L. M. (2015). Doslidy ta sposterezhennya u domashnikh zavdannyakh iz fizyky [Experiments and observations in homework in physics]. Phisics, 2, 27–31. (in Ukrainian).
11. Zadnipryanets, I. I. (2011). Suchasni tekhnolohiyi u vykladanni fizyky [Modern technologies in teaching physics]. Kyiv: Shkil’nyy svit. (in Ukrainian).
12. Zadnipryanets, I. I. (2014). Tekhnolohichnyy aspekt doslidnyts’koyi ta proektnoyi diyal’nosti v suchasniy seredniy shkoli [Technological aspect of research and project activities in modern middle school]. Fizychna hazeta [Physical newspaper], 9, 2–5. (in Ukrainian).
13. Losyak, H. (2005). Fizychnyy eksperyment — klyuch do piznannya fizyky [Physical experiment — the key to learning physics]. Phisics, 1. (in Ukrainian).

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.