Розвивальне навчання як засіб творчого розвитку особистості молодшого школяра на уроках природознавства

Автор(и)

  • Д.В. Цвинда Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «КНУ»

DOI:

https://doi.org/10.31812/ecobulletinkrd.v1i0.6439

Анотація

У статті розглядаються особливості впровадження системи розвивального навчання щодозабезпечення гармонійного розвитку молодшого школяра в умовах соціальної адаптації під час вивчення курсу природознавства. Особливої актуальності на сьогодні набула проблема реалізації розвивального принципу навчання в освітньому просторі сучасної початкової школи, у тому числі і на уроках природознавства, оскільки прогресивнийрозвиток українського суспільствавимагає від сучасного вчителя початкової школи уміння правильно організувати навчальний процес, який би забезпечив гармонійний розвиток творчої та всебічно освіченої особистості учня початкових класів, який має яскраву індивідуальність та може приймати зважені рішення за змінених складних умов сьогодення, усвідомлювати глобальні екологічні проблеми людства і намагатися брати посильну участь у їх запобіганні чи вирішенні. На нашу думку, для забезпечення розвитку творчості молодшого школяра, а також формування його соціальної компетентності можливе через упровадження всучаснийосвітній процес елементівсистеми розвивального навчання Д. Б. Ельконіна - В.В. Давидова, головною метою якої є формування в учнів уміння вчитися та використовувати набуті знання у повсякденному житті, що і відповідає сучасним вимогам освіти. Відповідно до вищевказаної концепції уміння навчатися в учнів початкових класів формується через використання цікавого навчального матеріалу та виконання творчих завдань, що носять дискусійний характер.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Metrics

Metrics Loading ...
Abstract views: 46 / PDF downloads: 12

Біографія автора

Д.В. Цвинда, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «КНУ»

студентка психолого-педагогічного факультету

Посилання

Выгодский Л.С. Избранные психологические исследования / Л.С. Выгодский. - М., 1956. - 431с.

Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач Н.П. Наволокова. - Х.: Вид. група «Основа», 2011. - 176 с.

Замашкіна О. Ідея розвивального навчання молодших школярів у педагогічних дослідженнях 70х-80х років / О. Замашкіна // Початкова школа. - 2004. - N° 7. - С. 13-18.

Молодцова А.А. Стоки развивающего и воспитывающего обучения / А.А. Молодцова // Начальная школа. - 2005. - №11. С. 45-49.

Чепіль М.Н. Педагогічні технології: навч. посіб. /М.М. Чепіль, Н.З. Дудник. - К.: Академвидав, 2012.- 224 с.

Downloads

Опубліковано

2015-12-14

Як цитувати

Цвинда, Д. . (2015). Розвивальне навчання як засіб творчого розвитку особистості молодшого школяра на уроках природознавства. Екологічний вісник Криворіжжя, 1, 133–135. https://doi.org/10.31812/ecobulletinkrd.v1i0.6439

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН