Нові акценти в мовній освіті: зміни в додатковому томі “Загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти”

Автор(и)

  • Віта Гаманюк https://orcid.org/0000-0002-3522-7673,Криворізький державний педагогічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31812/filstd.v21i.4769

Ключові слова:

мовна освіта, методика викладання мов, дидактика багатомовності, медіація, міжкультурна компетенція

Анотація

У статті здійснено аналіз змін і доповнень до “Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти”, поштовхом до перегляду яких стали трансформації в суспільній площині, технічний прогрес та інформатизація суспільства. Акцентовано на появі в новій редакції дескрипторів до раніше лише побічно названих комунікативних дій, не описаних у вміннях (медіація), зокрема долучення online-комунікації як виду мовленнєвої діяльності, додавання рівня pre-А 1, проміжних рівнів А 2+, В 1+, В 2+, що сприятиме більш диференційованому визначенню рівня оволодіння мовою. На прикладах дескрипторів медіації й online-комунікації продемонстровано прогресію в описі умінь різних рівнів. Запропоновані зміни розглянуто крізь призму міжкультурної компетенції. Висновковано, що нові акценти дадуть змогу актуалізувати зміст мовної підготовки й підвищити її якість, проте водночас сприймаються як виклик для системи мовної освіти й методики викладання мов.

Metrics

Metrics Loading ...
Abstract views: 159 / PDF downloads: 115

Біографія автора

Віта Гаманюк, https://orcid.org/0000-0002-3522-7673,Криворізький державний педагогічний університет

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання, проректор з наукової роботи Криворізького державного педагогічного університету

Посилання

Zahalnoievropeiski rekomendatsii z movnoi osvity: vyvchennia, vykladannia, otsiniuvannia (ZER). Kyiv : Lenvit, 2003. 273 s.

Kocherhan M. P. Zahalne movoznavstvo : pidruchnyk. Kyiv : “Akademiia”, 2018. 192 s.

Council of Europe: Common European Framework of References for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Companion Volume with New Descriptors. Strasbourg, 2018.

Europarat: Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen. Berlin, 2001.

Interview: Nachgefragt bei Dr. Susanne Schauf. URL: https://www.klett-sprachen.de/downloads/23412/Interview_3A_5FNachgefragt_5Fbei_5FDr_2E_5FSusanne_5FSchauf_5F/pdf

Interview: Wie verändert der erweiterte GeR den Fremdsprachenunterricht? URL : https://www.klett-sprachen.de/downloads/23411/Interview_3A_5FWie_5Fver_E4ndert_5Fder_5Ferweiterte_5FGeR_5Fden_5FFremdsprachenunterricht_3F/pdf

Downloads

Опубліковано

2022-04-08

Як цитувати

Гаманюк, В. . (2022). Нові акценти в мовній освіті: зміни в додатковому томі “Загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти”. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, 21, 264–274. https://doi.org/10.31812/filstd.v21i.4769

Номер

Розділ

Методика викладання мов