Феномен емоцiйного лiдерства в управлiнськiй дiяльностi керiвника

Основний зміст статті

Свiтлана Анатолiївна Дрiбас

Анотація

Статтю присвячено проблемi емоцiйного лiдерства в рамках
управлiнської дiяльностi керiвникiв. Наведено формулу ефективної
взаємодiї таких психологiчних явищ, як: емоцiйне лiдерство, соцiальна
мобiльнiсть i самореалiзацiя особистостi. Проаналiзовано регресивну
модель, де ефективнiсть взаємодiї лiдера iз соцiумом залежить вiд
особистiсних чинникiв, що пов’язанi з рiвнем самоусвiдомлення,
самоконтролем, здатнiстю до емпатiї та соцiальними навичками.
Розкрито компоненти емоцiйного лiдерства та визначено його
особливостi в контекстi управлiнської дiяльностi керiвника. Окреслено
основнi характеристики лiдера з розвиненим емоцiйним iнтелектом.
Проаналiзовано значення емоцiйного iнтелекту в управлiнськiй
дiяльностi сучасного керiвника-лiдера.

Деталі статті

Як цитувати
ДрiбасС. (2021). Феномен емоцiйного лiдерства в управлiнськiй дiяльностi керiвника. Актуальні проблеми психології в закладах освіти, 11, 179-187. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/article/view/4426
Розділ
Розділ V
Біографія автора

Свiтлана Анатолiївна Дрiбас, Криворiзький державний педагогiчний унiверситет


кандидат психологiчних наук
Криворiзький державний педагогiчний унiверситет
Кривий Рiг, Україна

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.