Збірник присвячено вирішенню базових проблем літературознавства на матеріалах творів літератур світу – питань практично-еволюційної поетики й теоретичної по етології, осягненню найрізноманітніших проявів індивідуально-особистісної, групової, соціальної, етнічної та національної специфіки художнього мислення (ментальності), а також розвитку наявних і формуванню нових концептуальних бачень однієї з найскладніших проблем – духовності літератур світу.

DOI: https://doi.org/10.31812/world_lit.v0i2

Опубліковано: 2013-02-14

Автобіографічність роману «Майстер корабля» Ю. Яновського

112-121

Світлана Степанівна Журба, Олена Володимирівна Журба

Шевченкознавчі студії Юрія Лавріненка

168-183

Тетяна Павлівна Шестопалова