ОСОБЛИВОСТІ ВОДООБМІННИХ ПРОЦЕСІВ НЕТРАДИЦІЙНИХ МАЛОПОШИРЕНИХ ПЛОДОВИХ РОСЛИН В УМОВАХ СТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ’Я ЯК КРИТЕРІЙ РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ПРОДУКЦІЇ З ВИСОКОЮ БІОЛОГІЧНОЮ ЦІННІСТЮ

Автор(и)

  • Юрій В. Лихолат Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна https://orcid.org/0000-0003-3354-8251
  • Ніна О. Хромих Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Українастарший науковий співробітник науково-дослідного інституту біології, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник https://orcid.org/0000-0003-3543-352X
  • Ана А. Алексєєва Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна https://orcid.org/0000-0002-1320-6839
  • Тетяна Ю. Лихолат Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна https://orcid.org/0000-0002-5076-0572
  • Олена А. Лихолат Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, Україна https://orcid.org/0000-0002-3722-8602
  • Олена В. Вишнікіна Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, Україна https://orcid.org/0000-0002-3747-2904
  • Вадим Р. Давидов Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна
  • Роман Є. Єфанов Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна
  • Іван П. Григорюк Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-1706-9077

DOI:

https://doi.org/10.31812/eco-bulletin-krd.v5i0.4358

Ключові слова:

водний обмін; водний дефіцит; загальна антиоксидантна; здатність плодів; нетрадиційні плодові культури

Анотація

. У степовій зоні України використання у міських фітоценозах нетрадиційних малопоширених плодових рослин останнім часом набуло широких масштабів. Проте, на території степового Придніпров’я інтродукована недостатня для промислового садівництва кількість видів, включаючи природні та гібридні види родів Chaenomeles Lindl. і Berberis L. Метою роботи було – порівняння показників водного обміну в листках п’яти видів барбарисів і шести видів хеномелесів, які зростають у Ботанічному саду Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Континентальність клімату регіону може неоднаково сприятливо впливати на всі інтродуковані види рослин навіть у межах роду. Оскільки оптимальні умови росту і розвитку представників родів Chaenomeles і Berberis залежать від багатьох чинників, передусім від водного режиму, актуальним є вивчення особливостей процесів водообміну рослин, який може характеризувати пристосованість цих видів до складних кліматичних умов південного сходу України.

 

Визначено показники інтенсивності транспірації та водного дефіциту у листках п’яти видів барбарису і шести видів хеномелесу. Встановлено загальну антиоксидантну здатність плодів. Для порівняння середніх значень вибірок застосовували критерій достовірно значущої різниці групових середніх Тьюкі.

Реакція інтродукованих рослин родів Chaenomeles і Berberis на рівень вологи у степовому регіоні підтвердила універсальний механізм адаптації рослин до аридних умов. Оскільки для цих видів відмічений помірний водний дефіцит в посушливих умовах, що визначає їх високу стійкість до кліматичних умов Степового Придніпров’я, вони можуть бути рекомендованими для інтродукції в сільськогосподарське та індивідуальне садівництво як з метою отримання біологічно цінної сировини для промислового виробництва функціональних продуктів, так і розширення  асортименту плодової продукції для власників присадибних ділянок.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Metrics

Metrics Loading ...
Abstract views: 164 / PDF downloads: 132

Біографії авторів

Юрій В. Лихолат, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна

завідувач кафедри фізіології та інтродукції рослин

доктор біологічних наук, професор

Ніна О. Хромих, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Українастарший науковий співробітник науково-дослідного інституту біології, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

старший науковий співробітник науково-дослідного інституту біології,

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

Ана А. Алексєєва, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна

доцент кафедри фізіології та інтродукції рослин,

кандидат біологічних наук

Тетяна Ю. Лихолат, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна

доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

кандидат біологічних наук

Олена А. Лихолат, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, Україна

професор кафедри готельно-ресторанної справи та товарознавства,

доктор біологічних наук, професор

Олена В. Вишнікіна, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, Україна

доцент кафедри готельно-ресторанної справи та товарознавства,

кандидат хімічних наук, доцент

Вадим Р. Давидов, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна

магістрант кафедри фізіології та інтродукції рослин

Роман Є. Єфанов, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна

магістрант кафедри фізіології та інтродукції рослин

Іван П. Григорюк, Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ, Україна

професор кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України

Посилання

1. Aliakbarlu, J., Ghiasi, S., & Bazargani-Gilani, B. (2018). Effect of extraction conditions on antioxidant activity of barberry (Berberis vulgaris L.) fruit extracts. Veterinary Research Forum, 9 (4), 361–365. https://doi.org/10.30466/vrf.2018.33090
2. Andola, H. C., Gaira, K. S., Rawal, R. S., Rawat, M. S., & Bhatt, I. D. (2010). Habitat-dependent variations in berberine content of Berberis asiatica Roxb. ex. DC. in Kumaon, Western Himalaya. Chemistry & Biodiversity, 7 (2), 415–420. https://doi.org/10.1002/cbdv.200900041
3. Andrusevich, K. V., Nazarenko, M. M., Lykholat, T.Yu., & Grigoryuk, I.P. (2018). Effect of traditional agriculture technology on communities of soil invertebrates. Ukrainian journal of Ecology, 8 (1), 33–40. https://doi.org/ 10.15421/2017_184
4. Balfag.on, D., Zandalinas, S. I., Bali˜no, P., Muriach, M., & G.omez-Cadenas, A. (2018). Involvement of ascorbate peroxidase and heat shock proteins on citrus tolerance to combined conditions of drought and high temperatures. Plant Physiology and Biochemistry, 127, 194–199. https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2018.03.029
5. Beecher, G. R. (2003). Overview of dietary flavonoids: nomenclature, occurrence and intake. The Journal of Nutrition, 133 (10), 3248–3254. https://doi.org/10.1093/jn/133.10.3248S
6. Blum, A. (2017). Osmotic adjustment is a prime drought stress adaptive engine in support of plant production. Plant Cell and Environment, 40, 4–10. https://doi.org/10.1111/pce.12800
7. Choudhury, F. K., Rivero, R. M., Blumwald, E., & Mittler, R. (2017). Reactive oxygen species, abiotic stress and stress combination. The Plant Journal, 90 (5), 856–867. https://doi.org/10.1111/tpj.13299
8. Di, D. L., Liu, Y. W., Ma, Z. G., & Jiang, S. X. (2003). Determination of four alkaloids in Berberis plants by HPLC. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi [China Journal of Chinese Materia], 28 (12), 1132–1134.
9. Dimitrijevi.c, M. V., Miti.c, V. D., Rankovi.c, G. ˇZ., & Miladinovi.c, D. L. (2019). Survey of antioxidant properties of barberry: a chemical and chemometric approach. Analytical Letters, 53 (5), 671–682. https://doi.org/10.1080/00032719.2019.1663862
10. Gowayed, S. M. H., Al-Zahrani, H. S. M., & Metwali1, E.M. R. (2017). Improving the salinity tolerance in potato (Solanum tuberosum) by exogenous application of silicon dioxide nanoparticles. International journal of agriculture & biology, 19 (1), 183–192 https://doi.org/10.17957/IJAB/15.02
11. Guo, Y. Y., Tian, S. S., Liu, S. S.,Wang, W. Q., & Sui, N. (2018). Energy dissipation and antioxidant enzyme system protect photosystem II of 122 sweet sorghum under drought stress. Photosynthetica, 56 (3), 861–872. https://doi.org/10.1007/s11099-017-0741-0
12. He, F., Sheng, M., & Tang, M. (2017). Effects of Rhizophagus irregularis on photosynthesis and antioxidative enzymatic system in Robinia pseudoacacia L. under drought stress. Frontiers in Plant Science, 8, 183. https://doi.org/10.3389/fpls.2017.00183
13. Huang, W.Y., Cai, Y. Z., & Zhang, Y. (2010). Natural phenolic compounds-from medicinal herbs and dietary plants: potential use for cancer prevention. Nutrition and Cancer, 62 (1), 1–20. https://doi.org/10.1080/0163558090319158
14. Klymenko, S. V., Brindza, J., & Grygorieva, O. V. (2015). Pervaya mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya na temu “Netraditsionnyie, novyie i zabyityie vidyi rasteniy: nauchnyie i prakticheskie aspektyi kultivirovaniya” [First international scientific conference “Nontraditional, new and forgotten species: scientific and practical aspects of cultivation”]. IntroduktsIya roslin [Plant Introduction], 1, 38–44. (in Russian).
15. Kohno, N. A., & Kurdyuk, A. M. (2010). Teoreticheskie osnovyi i opyit introduktsii drevesnyih rasteniy v Ukraine. [Theoretical bases and experience of introduction of arboreal plants are in Ukraine]. PP Format. (in Russian).
16. Kosov.a, K., V.ıt.amv.as, P., Urban, M. O., Pr.aˇsil, I. T., & Renaut, J. (2018). Plant abiotic stress proteomics: the major factors determining alterations in cellular proteome. Frontiers in Plant Science, 9, 122. https://doi.org/10.3389/fpls.2018.00122
17. Laxa, M., Liebthal, M., Telman, W., Chibani, K., & Dietz, K. J. (2019). The role of the plant antioxidant system in drought tolerance. Antioxidants, 8 (94), 1–32. https://doi.org/10.3390/antiox8040094
18. Lykholat, T.Yu., Lykholat, O. A., Marenkov, O. M., Kulbachko, Yu. L., Kovalenko, I. M., & Didur, O. O. (2019). Xeneostrogenes influence on cholinergic regulation in female rats of different age. Ukrainian Journal of Ecology, 9 (1), 240–243.
19. Lykholat, Y. V., Khromykh, N. O., Lykholat, T. Y., Didur, O. O., Lykholat, O. A., Legostaeva, T. V., Kabar, A. M., Sklyar, T. V., Savosko, V. M., Kovalenko, I. M., Davydov, V. R., Bielyk, Yu. V., Volyanik, K. O., Onopa, A. V., Dudkina, K. A., & Grygoryuk, I.P. (2019). Industrial characteristics and consumer properties of Chaenomeles Lindl. Fruits. Ukrainian Journal of Ecology, 9 (3). 132–137.
20. Lykholat, Y., Khromykh, N., Didur, O., Alexeyeva, A., Lykholat, T., & Davydov, V. (2018). Modeling the invasiveness of Ulmus pumila in urban ecosystems under climate change. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 9 (2), 161–166. https://doi.org/10.15421/021824
21. Lykholat, Yu. V., Khromykh, N. O., & Alexeyeva, A. A. (2019). Stan invaziinosti Ulmus Pumila L. v urboekosystemi za klimatychnykh zmin [Condition of invasiveness of Ulmus pumila L. in urboecosystem because of climatic changes]. Ekolohichnyi visnyk Kryvorizhzhia [Ecological Bulletin of Kryvyi Rih District], 4, 7–21. https://doi.org/10.31812/ecobulletin-krd.v4i0.2525 (in Ukrainian).
22. Lykholat, Yu. V., Khromykh, N. O., Ivan’ko, I. A., Matyukha, V. L., Kravets, S. S., Didur, O. O., Alexeyeva, A. A., & Shupranova, L. V. (2017). Assess ment and prediction of the invasiveness of some alien plants in conditions of climate change in the steppe Dnieper region. Biosystems Diversity, 25 (1), 52–59. https://doi.org/10.15421/011708
23. Mezhenskyi, V. M. (2004). Sklad i vykorystannia kolektsii netradytsiinykh plodovykh kultur. 1. Khenomeles (Shaenomeles Lindl.) [Composition and use of a collection of unconventional fruit crops. 1. Cenomeles]. Henetychni resursy roslyn [Genetic resources of plants], 1, 123–127. (in Ukrainian).
24. Mezhenskyi, V. M., Kostenko, N.P., Likar, S.P., & Dushar, M. B. (2019). Rozroblennia novoi metodyky provedennia ekspertyzy sortiv yaponskoi aivy (Chaenomeles Lindl.) na vidminnist, odnoridnist ta stabilnist [Development of new guidelines for the conduct of tests for distinctness, uniformity and stability of Japanese quince (Chaenomeles Lindl.) cultivars]. Plant Varieties Studying and Protection, 15 (4), 337–353. https://doi.org/10.21498/2518-1017.15.4.2019.188507 (in Ukrainian).
25. Orhan, I. E. (2012). Current concepts on selected plant secondary metabolites with promising inhibitory effects against enzymes linked to Alzheimer’s disease. Current Medicinal Chemistry, 19 (14), 2252–2261. https://doi.org/10.2174/092986712800229032
26. Petridis, A., Therios, I., Samouris, G., Koundouras, S., & Giannakoula, A. (2012). Effect of water deficit on leaf phenolic composition, gas exchange, oxidative damage and antioxidant activity of four Greek olive (Olea europaea L.) cultivars. Plant Physiology and Biochemistry, 60, 1–11. https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2012.07.014
27. Ros, J. M., Laencina, J., Hellin, P., Jord.an, M. J., Vila, R., & Rumpunen, K. (2004). Characterization of juice in fruits of different Chaenomeles species. Food Science and Technology, 37 (3), 301–307. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2003.09.005
28. Rosalie, R., Joasc, J., Deytieux-Belleau, C., Vulcain, E., Payet, B., Dufosse, L., & Lechaudel, M. (2015). Antioxidant and enzymatic responses to oxidative stress induced by pre-harvest water supply reduction and ripening on mango (Mangifera indica L. cv. ‘Cogshall’) in relation to carotenoid content. Journal of Plant Physiology, 184, 68–78. https://doi.org/10.1016/j.jplph.2015.05.019
29. Sahan, Y., Cansev, A., Celik, A., & Cinar, A. (2012). Determination of various chemical properties, total phenolic content, antioxidant capacity and organic acids in Laurocerasus officinalisfruits. Acta Horticulturae, 939, 359–366. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2012.939.47
30. Savosko, V. M. (2011). Melioraciya ta fitorekultyvaciya zemel [Land melioration and phyreclamation]. Dionis. (in Ukrainian).
31. Savosko, V. M., Lykholat, Y. V., Bielyk, Yu. V., & Lykholat, T. Y. (2019). Ecological and geological determination of the initial pedogenesis on devastated lands in the Kryvyi Rih Iron Mining & Metallurgical District (Ukraine). Journal of Geology, Geography and Geoecology, 28 (4), 738–746. https://doi.org/10.15421/111969
32. Savosko, V., Lykholat, Yu., Domshyna, K., & Lykholat, T. (2018). Ekolohichna ta heolohichna zumovlenist poshyrennia derev i chaharnykiv na devastovanykh zemliakh Kryvorizhzhia [Ecological and geological determination of trees and shrubs’ dispersal on the devastated lands at Kryvorizhya]. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 27 (1), 116–130. https://doi.org/10.15421/111837 (in Ukrainian).
33. Suzuki, N., Rivero, R. M., Shulaev, V., Blumwald, E., & Mittler, R. (2014). Abiotic and biotic stress combinations. New Phytologist, 203, 32–43. https://doi.org/10.1111/nph.12797
34. Tschaplinski, T. J., Abraham, P. E., Jawdy, S. S., Gunter, L. E., Martin, M. Z., Engle, N. L., Yang, X., & Tuskan, G. A. (2019). The nature of the progression of drought stress drives differential metabolomic responses in Populus deltoids. Annals of Botany, 124 (4), 617–626. https://doi.org/10.1093/aob/mcz002
35. Vrhovsek, U., Rigo, A., Tonon, D., & Mattivi, F. (2004). Quantitation of polyphenols in different apple varieties. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52 (21), 6532–6538. https://doi.org/10.1021/jf049317z
36. Zaitseva, I. O., & Dolhova, L. H. (2010). Fizioloho-biokhimichni osnovy introduktsii derevnykh roslyn u stepovomu Prydniprovi [Physiological and biochemical foundations of the introduction of woody plants in the Steppe Dnieper]. Publishing House Dnipropetrovsk National University. (in Ukrainian).
37. Zandalinas, S. I., Balfag.on, D., Arbona, V., & G.omez-Cadenas, A. (2017). Modulation of antioxidant defense system is associated with combined drought and heat stress tolerance in Citrus. Frontiers in Plant Science, 8, 953. https://doi.org/10.3389/fpls.2017.00953
38. Zandalinas, S. I., Mittler, R., Balfag.on, D., Arbona, V., & G.omez-Cadenas, A. (2018). Plant adaptations to the combination of drought and high temperatures. Physiologia Plantarum, 62 (1), 2–12. https://doi.org/10.1111/ppl.12540
39. Zhang, H., Ni, Z., Chen, Q., Guo, Z., Gao, W., Su, X., & Qu, Y. (2016). Proteomic responses of drought-tolerant and drought-sensitive cotton varieties to drought stress. Molecular & General Genetics, 291 (3), 1293–303. https://doi.org/10.1007/s00438-016-1188-x
40. Zhang, J. Y., Cruz de Carvalho, M. H., Torres-Jerez, I., Kang, Y., Allen, S. N., Huhman, D. V., Tang, Y., Murray, J., Sumner, L. W., & Udvardi, M. K. (2014). Global reprogramming of transcription and metabolism in Medicago truncatula during progressive drought and after rewatering. Plant, Cell & Environment, 37 (11), 2553–2576. https://doi.org/10.1111/pce.12328

Downloads

Опубліковано

2020-06-26

Як цитувати

Лихолат, Ю. В., Хромих, Н. О., Алексєєва, А. А., Лихолат, Т. Ю., Лихолат, О. А., Вишнікіна, О. В., Давидов, В. Р., Єфанов, Р. Є., & Григорюк, І. П. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ВОДООБМІННИХ ПРОЦЕСІВ НЕТРАДИЦІЙНИХ МАЛОПОШИРЕНИХ ПЛОДОВИХ РОСЛИН В УМОВАХ СТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ’Я ЯК КРИТЕРІЙ РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ПРОДУКЦІЇ З ВИСОКОЮ БІОЛОГІЧНОЮ ЦІННІСТЮ. Екологічний вісник Криворіжжя, 5, 112–126. https://doi.org/10.31812/eco-bulletin-krd.v5i0.4358

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРИКЛАДНОЇ ЕКОЛОГІЇ ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають