ЕКОЛОГО-АГРОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ТА ЯКОСТІ СУЧАСНИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ

Основний зміст статті

Микола М. Назаренко
https://orcid.org/0000-0002-6604-0123
Владислав І. Горщар
https://orcid.org/0000-0001-9175-9749
Олександр О. Іжболдін
https://orcid.org/0000-0002-8076-7206
Олена А. Лихолат
https://orcid.org/0000-0002-3722-8602
Олена М. Колінько

Анотація

В наш час використання локальних генетичних ресурсів та відновлення високого рівня генетичного різноманіття і використання адаптивного потенціалу місцевих генотипів. Так як таки генотипи більш пристосовані до локальних екологічних умов зростання. Все це актуалізує наші дослідження. Мета публікації – в умовах північного Степу України проаналізувати мінливість основних параметрів врожайності та якості зерна, межі адаптивності існуючого матеріалу, а також прояв в комплексі господарсько-цінних ознак для 14 сучасних сортів пшениці м'якої озимої.


Дослідження проведено упродовж 2017-2019 років в умовах Навчально-наукового центру Дніпровського державного аграрно-економічного університету. З використання класичних методик виконано визначення в польових умовах врожайності та параметрів її структури, лабораторний аналіз показників седиментації, вмісту білка та клейковини. Отримано дані щодо можливості формування високої врожайності в наших умовах при наявності не лише високої ваги зерна з колосу та маси тисячі зерен, але й без перевищення стандарту за цими показниками. Також отримано зерно високої якості (достатній вміст білку та клейковини) як при підвищенні врожайності так і підвищення врожайності та якості зерна в порівнянні зі стандартом разом. Встановлено, що в екологічних умовах Північного степу України за комплексом ознак якості зерна та врожайності самим перспективним слід вважати сорт АС Маккінон, а також варто використовувати сорти Носівчанка, Овідій, Мілена, що здатні формувати врожайність вищу за стандарт при збережені якості зерна на його рівні. З метою поліпшення якості зерна при одночасному збережені врожайних показників на рівні стандарту перспективними є сорти Панна та Акорд. Провідними еколого-агрономічними особливостями цих сортів, є те що їх висока зернова врожайність формується перш за все за рахунок маси тисячі зерна та зерна з головного колосу, параметрів кількість продуктивних стебел з метру квадратного та маси зерна з метру квадратного метру.


Набули подальшого розвитку уявлення щодо можливостей формування основних агрономічно-цінних ознак. Виявлено нові цінні донори цих ознак для селекційних досліджень.


 

Деталі статті

Як цитувати
Назаренко, М., Горщар, В., Іжболдін, О., Лихолат, О., & Колінько, О. (2020). ЕКОЛОГО-АГРОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ТА ЯКОСТІ СУЧАСНИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ. Екологічний вісник Криворіжжя, 5, 127-140. https://doi.org/10.31812/eco-bulletin-krd.v5i0.4359
Розділ
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРИКЛАДНОЇ ЕКОЛОГІЇ ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ
Біографії авторів

Микола М. Назаренко, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна

доцент кафедри селекції і насінництва,

доктор сільськогосподарських наук, доцент

Владислав І. Горщар, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна

доцент кафедри рослинництва,

заступник декана агрономічного факультету з навчальної роботи

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Олександр О. Іжболдін, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна

старший викладач кафедри рослинництва,

заступник декана агрономічного факультету з наукової роботи 

Олена А. Лихолат, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, Україна

професор кафедри готельно-ресторанної справи та товарознавства,

доктор біологічних наук, професор

Олена М. Колінько, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна

магістрант кафедри фізіології та інтродукції рослин

Посилання

1. Bassi, F. M., Bentley, A. R., Charmet, G., Ortiz, R., & Crossae, J. (2016). Breeding schemes for the implementation of genomic selection in wheat (Triticum spp.). Plant Science, 242, 23–36. https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2015.08.021
2. Bonnot, T., Bance, E., Alvarez, D., Davanture, M., Boudet, J., Pailloux, M., Zivy, M., Ravel, C., & Martre, P. (2017). Grain subproteome responses to nitrogen and sulfur supply in diploid wheat Triticum monococcum ssp. Monococcum. The Plant Journal, 91 (5), 894–910. https://doi.org/10.1111/ tpj.13615
3. Bordes, J., Ravel, C., Le Gouis, J., Lapierre, A., Charmet G., & Balfourier F. (2011). Use of a global wheat core collection for association analysis of flour and dough quality traits. Journal of Cereal Science. 54 (3), 134–137. https://doi.org/10.1016/j.jcs.2011.03.004
4. Crossa, J., P.erez-Rodr.ıguez, P., Cuevas, J., Montesinos-L.opez, O., Jarqu.ın, D., de los Campos, G., Burgue˜no, J., Gonzalez-Camacho, J. M., P.erez-Elizalde, S., Beyene, Y., Dreisigacker, S., Singh, R., Zhang, X., Gowda, M., Roorkiwal, M., Rutkoski, J., Varshney, R. K. (2017). Genomic selection in plant breeding: methods, models, and perspectives. Trends in Plan Science, 22, 961–975. https://doi.org/10.1016/j.tplants.2017.08.011
5. Gept, P., & Hancock, J. (2006). The future of plant breeding. Crop Science, 46, 1630–1634. https://doi.org/10.2135/cropsci2005-12-0497op
6. Gizzi, G., & Gambin, B. L. (2016). Eco-physiological changes in sorghum hybrids released in Argentina over the last 30 years. Field Crops Research, 188, 41–49. https://doi.org/10.1016/j.fcr.2016.01.010
7. Hatfield, J. L., & Dold, C. (2018). Agroclimatology and Wheat Production: Coping with Climate Change. Frontier Plant Sciences, 9, 1–5. https://doi.org/10.3389/fpls.2018.00224
8. Jullien, M., Navascu.es, M., Ronfort, J., Loridon, K., & Gay, L. (2019). Structure of multilocus genetic diversity in predominantly selfing populations. Heredity, 123, 176–191. https://doi.org/10.1038/s41437-019-0182-6
9. Katyal, M., Virdi, S. V., Kaur, A., Singh, N., Kaur, S., Ahlawat, A. K., & Singh, A. M. (2016). Diversity in quality traits amongst Indian wheat varieties I: Flour and protein characteristics. Food Chemistry, 194, 337–344. https://doi. org/10.1016/j.foodchem.2015.07.125
10. Khalili, M., Naghavi, M., & Yousefzadeh, S. (2018). Protein pattern analysis in tolerant and susceptible wheat cultivars under salinity stress conditions. Acta agriculturae Slovenica, 111 (3), 545–558. https://doi.org/10.14720/ aas.2018.111.3.03
11. Khan, A. R.,Goldringer, I., & Thomas, M. (2020). Management practices and breeding history of varieties strongly determine the fine genetic structure of crop populations: a case study based on European wheat populations. Sustainability, 12 (2), 613. https://doi.org/10.3390/su12020613
12. Kharytonov, M. M., Pashova, V. T., Mitsik, O. O., Nazarenko, M. M., & Bagorka, M. O. (2017). Estimation of winter wheat varieties suitability for difference growth of landscape conditions. Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara, 15, 187–191. Retrieved from http://annals.fih.upt.ro/pdf-full/2017/ANNALS-2017-4-28.pdf, Corpus
ID: 147701780
13. Khromykh, N., Matiukha, V., Lykholat, Yu., Lisovyi, M., Nazarenko, M., & Hryhoriuk, I. (2018). Influence of herbicides on indexes of yield of hybrid of corn Orzhitsa 237 MV. Visnyk agrarnoi nauky [Bulletin of Agricultural Science], 96, 20–25. https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201804-03
14. Kitonyo, O. M., Sadras, V. O., Zhou, Y., & Denton, M. D. (2017). Evaluation of historic Australian wheat varieties reveals increased grain yield and changes in senescence patterns but limited adaptation to tillage systems. Field Crops Research, 206, 65–73. https://doi.org/10.1016/j.fcr.2017.02.017
15. Ladoni, M., Basir, A., Robertson, P. G., & Kravchenko, A. N. (2016). Scaling-up: cover crops differentially influence soil carbon in agricultural fields with diverse topography. Agriculture Ecosystems & Environment, 225, 93–103. https://doi.org/10.1016/j.agee.2016.03.021
16. Lollato, R.P., Ruiz-Diaz, D. A., DeWolf, E., Knapp, M., Peterson, D., & Fritz, A. (2019). Agronomic practices for reducing wheat yield gaps: a quantitative appraisal of progressive producers. Crop Science, 59, 333–350. https://doi.org/10.2135/cropsci2018.04.0249
17. Lopez-Cruz, M., Crossa, J., Bonnett, D., Dreisigacker, S., Poland, J., Jannink, J. L., Singh, R.P., Autrique, E., & de los Campos, G. (2015). Increased prediction accuracy in wheat breeding trials using a marker. environment interaction genomic selection model. G3: genes, genomes, genetics, 5 (4), 569–582. https://doi.org/10.1534/g3.114.016097
18. Marulanda, J. J., Mi, X., Melchinger, A. E., Xu, J. L., W.urschum, T., & Longin, C. F. H. (2016). Optimum breeding strategies using genomic selection for hybrid breeding in wheat, maize, rye, barley, rice and triticale. Theoretical and Applied Genetics, 129, 1901–1913. https://doi.org/10.1007/s00122-016-2748-5
19. Mba, C., Guimaraes, E.P., & Ghosh, K. (2012). Re-orienting crop improvement for the changing climatic conditions of the 21st century. Agriculture & Food Security, 7, 1–17. https://doi.org/10.1186/2048-7010-1–7
20. McDonald, J. H. (2014). Handbook of biolological statistics. Sparky house publishing.
21. Morhun, V. V., Havryliuk, M. M., Oksom, V.P., Morhun, B. V., & Pochynok, V. M. (2014). Vprovadzhennia u vyrobnytstvo novykh, stiikykh do stresovykh faktoriv, vysokoproduktyvnykh sortiv ozymoi pshenytsi, stvorenykh na osnovi vykorystannia khromosomnoi inzhenerii ta marker-dopomizhnoi selektsii [Introduction of new, stress resistant, high-yielding winter wheat varieties based on chromosome engineering and marker-assisted selection]. Nauka ta innovatsii [Science and innovation], 10 (5), 40–48. http://dx.doi.org/10.15407/scin10.05.040 (in Ukrainian).
22. Nazarenko, M. M., Lykholat, Yu. V., & Khromykh, N. O. (2019). Mutatsii u pshenytsi ozymoi (Triticum aestivum L.) pid diieiu dimetylsulfatu [Mutations in winter wheat (Triticum aestivum L.) under the dimethyl sulfate action]. Naukovi dopovidi NUBiP Ukrainy [Scientific reports of nules of Ukraine], 1 (77). http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2019.01.00 (in Ukrainian).
23. Nazarenko, M., & Lykholat, Yu. (2018). Influence of relief conditions on plant growth and development. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 26 (1), 143–149. https://doi.org/10.15421/111815
24. Nazarenko, M., Lykholat, Yu., Grigoryuk, I., & Khromykh, N. (2018). Optimal doses and concentrations of mutagens for winter wheat breeding purposes. Part I. Grain productivity. Journal of Central European Agriculture, 19 (1), 194–205. http://dx.doi.org//10.5513/JCEA01/19.1.2037
25. Nazarenko, M., Lykholat, Yu., Grigoryuk, I., & Andrusevych, K. (2017). Mutagendepression after recurrent chemical mutagen action at first winter wheat generation. Agriculture & Forestry, 63 (2), 161–170. https://doi.org/10.17707/AgricultForest.63.2.14
26. Rangare, N. R., Krupakar, A., Kumar, A., & Singh, S. (2010). Character association and component analysis in wheat (Triticum aestivum L.). Electronic Journal of Plant Breeding, 1 (3), 231–238
27. Rife, T. W., Graybosch, R. A., & Poland, J. A. (2019). A field-based analysis of genetic improvement for grain yield in winter wheat cultivars developed in the US central plains from 1992 to 2014. Crop Science, 59 (3), 905–910. https://doi.org/10.2135/cropsci2018.01.0073
28. Sadras, V. O., Hayman, P. T., Rodriguez, D., Monjardino, M., Bielich, M., Unkovich, M., Mudge, B., & Wang, E. (2016). Interactions between water and nitrogen in Australian cropping systems: Physiological, agronomic, economic, breeding and modeling perspectives. Crop and Pasture Science, 67 (10), 1019–1053 https://doi.org/10.1071/CP16027
29. USDA. (2018). World Agricultural Supply and Demand Estimates. Retrieved from https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/latest.pdf
30. Vlasenko, V. A., Bakumenko, O. M., Osmachko, O. M., Burdulaniuk, A. O., Tatarynova, V. I., Demenko, V. M., Rozhkova, T. O., Yemets, O. M., Bilokopytov, V. I., Horbas, S. M., Meng, F., & Zhou, Q. (2018). Ecological plasticity and adaptibility of Chinese winter wheat varieties (Triticum aestivum L.) under the conditions of North-East forest steppe of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology, 8 (4), 114–121. Retrieved from https://www.ujecology.com/articles/ecological-plasticity-andadaptibility-of-chinese-winte
r-wheat-varieties-triticum-aestivum-lunder-the-conditions-of-nor.pdf
31. Wang, Z., Sadras, V. O., Yang, X., Han, X., Huang, F., & Zhang, S. (2017). Synergy between breeding for yield in winter wheat and highinput agriculture in North-West China. Field Crops Research, 209, 136–143. https://doi.org/10.1016/j.fcr.2017.04.018

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.