Біолого-екологічні особливості епіфітних лишайників роду Physcia міста Кривий Ріг

Автор(и)

  • І.І. Печенюк Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «КНУ»
  • В. В. Качинська Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «КНУ»

DOI:

https://doi.org/10.31812/ecobulletinkrd.v1i0.6415

Анотація

Розвиток промисловості та нераціональне використання природних ресурсів призводить до поступової деградації рослинних угруповань як в умовах природних так і антропогенно-трансформованих ландшафтів. Лишайники є токсикотолерантними організмами, що досить чутливі до змін хімічного складу атмосферного повітря, а також до природно-кліматичних умов розвитку фітоценозу. Саме особливості будови та поширення цих організмів дають можливість використовувати їх як індикатори стану навколишнього середовища. Епіфітну складову ліхенобіоти традиційно використовують для індикації атмосферного повітря як урбанізованих, так і природних територій. Епіфітні лишайники чутливі до змін хімічного складу атмосферного повітря а також до деяких інших факторів, що найбільше зазнають антропогенного впливу. Ця обставина дозволяє використовувати епіфітні лишайники для індикації стану антропогенної змінності середовища [4]. За аналізом літературних джерел  лишайники чутливі до цілого комплексу забруднюючих речовин. Так, на лишайники згубно діють речовини, які збільшують кислотність середовища, такі як діоксид сірки, фториди, хлориди, оксиди азоту.

Metrics

Metrics Loading ...

Біографії авторів

І.І. Печенюк, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «КНУ»

студентка природничого факультету

В. В. Качинська, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «КНУ»

доцент кафедри ботаніки та екології, кандидат біологічних наук

Посилання

Аверчук А.С. Лишайники в урбаноекосистемах міста Донецька / А.С. Аверчук // Актуальні проблеми ботаніки та екології: міжнар. наук. конф. молод, учених: тез. докл. - К , 2008.-С . 55 -56.

Димитрова JI.B. Урбаногрупи епіфітних лишайників та особливості їх поширення на території м. Києва / Л.В. Димитрова // Український ботанічний журнал. - 2008. - 65, № 3. -С . 408-417.

КачинськаВ. В. Епіфітні лишайники як компонент консорцій Ulmus і Populus в умовах промислових ділянок гірничо-металургійного комплексу Кривбасу / В. В. Качинська, Г. О. Наумович // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. - 2011. - Вип. 19.-Т . 2 .-С . 50-55. DOI: https://doi.org/10.15421/011126

Кондратюк С.Я. Індикація стану навколишнього середовища України за допомогою лишайників / С.Я. Кондратюк. - К.: Наук, думка, 2008. - 336 с.

Окснер А.М. Флора лишайників України в 2 т. /АН України Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного. Відп. ред. д.б.н. С.П. Вассер. - К.: Наук, думка, 1993. - 541 с.

Downloads

Опубліковано

2015-12-14

Як цитувати

Печенюк, І. ., & Качинська, В. В. . (2015). Біолого-екологічні особливості епіфітних лишайників роду Physcia міста Кривий Ріг. Екологічний вісник Криворіжжя, 1, 93–95. https://doi.org/10.31812/ecobulletinkrd.v1i0.6415

Номер

Розділ

ПРАКТИЧНА ЕКОЛОГІЯ