Том 3 (2018)

					View Том 3 (2018)

Збірник містить результати досліджень, присвячених сучасним проблемам
фундаментальної екології, актуальним питанням екології промислових регіонів,
екологічної освіти та методики викладання природничих дисциплін.
Періодичне наукове видання розраховане на широке коло біологів, екологів,
викладачів, студентів, вчителів, фахівців позашкільних закладів освіти, учнів.

Опубліковано: 2018-04-12

Весь випуск

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРИКЛАДНОЇ ЕКОЛОГІЇ ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН