Динаміка як стан руху, хід розвитку, спосіб відображення темпоральної складності процесів, систем

Автор(и)

  • Я.В. Маленко Криворізький державний педагогічний університет
  • К.О. Миснік Криворізький державний педагогічний уніве

DOI:

https://doi.org/10.31812/ecobulletinkrd.v3i.6819

Анотація

Безкомпромісна гострота, глибина та універсальний характер проблеми розвитку ініціюють різноспрямовані дослідження цього феномену матеріальної та духовної реальності, людського буття, життя, Всесвіту. Обговорення цього поняття розгортається в сучасній науці на усіх рівнях і стосовно всіх сфер об’єктивного світу на основі багатоманіття поглядів, множини підходів до осмислення. Попередній аналіз дозволив нам трактувати розвиток як спрямовані, необоротні, закономірні зміни, пов’язані зі збігом у просторі та часі необхідних кількостей випадковості та природно визначеної сутності, що виявляється у нескінченній, варіантній множині системних новоутворень. Сучасне бачення світу, спроби розуміння процесів розвитку і, зокрема, розвитку рослинності актуалізують його подальші дослідження з позицій різних концепцій, підходів, категорій, понять.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Metrics

Metrics Loading ...
Abstract views: 106 / PDF downloads: 57

Біографії авторів

Я.В. Маленко, Криворізький державний педагогічний університет

кандидат біологічних наук завідувач кафедри ботаніки та екології 

К.О. Миснік, Криворізький державний педагогічний уніве

студентка природничого факультету

Посилання

Болдачёв A.B. Темпоральность и философия абсолютного релятивизма / A.B. Болдачёв. - Москва: ЛЕНАНД, 2011. - 224 с.

Быков Б.А. Экологический словарь / Б.А. Быков.- 2 изд. доп. - Алма-Ата: Наука, 1988.- С . 181.

Вернадский В.И. Размышления натуралиста. Пространство и время в неживой и живой природе / В.И. Вернадский. - Москва: Наука, 1975.- 176с.

Лейбниц Г.В. Сочинения в 4-х томах / Г.В. Лейбниц. - Москва: Мысль, 1982. - Т. 1.- С . 346.

Маленко Я.В. Розвиток - феномен буття, життя, людського інтелекту / Я.В. Маленко, К.О. Шуліка / Екологічний вісник Криворіжжя: збірник наукових та науково-методичних праць / головний редактор В.М. Савосько. - Кривий Ріг: ДВНЗ “КДПУ”, 2016. - Вип.2. - С.21-32.

Миркин Б.М. Толковый словарь современной фитоценологии / Б.М. Миркин, Г.С. Розенберг. - Москва: Наука, 1983. - 133с.

Миркин Б.М. Современная наука о растительности/ Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова, А.И. Соломещ. - Москва: Логос, 2001. - 264с.

Ницше Ф.В. Так говорил Заратустра: Пер. с нем. Ю.М. Антоновского / Ф.В. Ницше. - Москва: МГУ, 1990. - С. 69.

Ожегов М.И. Толковый словарь русского языка / М.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. - Москва: Азбуковник, 1998. - С. 166.

Популярный биологический словарь / Н.Ф. Реймерс. - Москва: Наука, 1990.- С . 148.

Словарь иностранных слов / глав. ред. Ф.Н. Петров. - Москва: ОГИЗ-ГИС, 1942.- С . 209.

Словник іншомовних слів / за ред. О.С. Мельничука. - Київ, Головна редакція УРЕ, 1977. — С. 211.

Структура та розвиток культурфіто ценозі в Криворіжжя / [Е.О. Євтушенко, В.І. Шанда, В.М. Савосько, Я.В. Маленко та ін.]; за ред. Е.О.Євтушенка, В.М. Савоська. - Кривий Ріг: Діонат, 2017. - С . 35-54.

Туркин Л.Г1. Развитие как процесс обновления материи / Л.П. Туркин // Категории диалектики. Диалектика прогрессивного развития: [сб. научн. работ / ред. Е.Ф. Шамес, общ. ред. И.Я. Лойфман]. - Свердловск: УралГУ, 1976. - С. 24-31.

Шанда B.I. Теоретичні проблеми екології та біогеоценології / В.I. Шанда. - Кривий Ріг: Вид-во P.A. Козлов, 2013. - 247 с.

Шенников А.П. Введение в геоботанику / А.П. Шенников. - Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1964. - С. 14.

Downloads

Опубліковано

2018-04-12

Як цитувати

Маленко, Я. ., & Миснік, К. . (2018). Динаміка як стан руху, хід розвитку, спосіб відображення темпоральної складності процесів, систем. Екологічний вісник Криворіжжя, 3, 23–29. https://doi.org/10.31812/ecobulletinkrd.v3i.6819

Номер

Розділ

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>