Том 1 (2008)

					View Том 1 (2008)

У збірнику порушено актуальні проблеми сучасної філології. Розглянуто традиційні й нетрадиційні підходи до різних лінгвістичних та літературознавчих явищ. Представлено важливі аспекти викладання мов у школі та вищому навчальному закладі.

Для науковців-філологів і вчителів-словесників навчальних закладів різних типів.

 

Опубліковано: 2008-06-20

Весь випуск

Структура і семантика мовних одиниць

Лінгвістика і поетика тексту

Методика викладання мов